Giải pháp phương tiện thiết bị kỹ thuật, bảo vệ môi trường, kỹ thuật, quản lý trung tâm logistics lạch huyện – hải phòng (tham khảo)

Phương tiện thiết bị kỹ thuật

Trung tâm logistics phải được đầu tư đầy đủ những hạng mục cơ bản quy mô thích hợp với thị trường tiềm năng, đặc trưng phải mang hệ thống kho bãi hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, mang kho bãi chuyên dụng và trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho những loại hàng bách hoá cũng như nhóm hàng mục tiêu mà trung tâm hướng tới.
Dự kiến những thiết bị chính cần thiết trang bị để phục vụ cho hoạt động của TT logistics bao gồm: Xe nâng phục vụ bãi container (nâng trước FL, Attain Stacker và nâng ôm Straddle Provider); Xe nâng phục vụ kho hàng và Cross docking (nâng thăng bằng Stability, nâng trước FL 4 loại 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn và 5 tấn); Xe tải tải hàng (gom hàng và rải hàng) và xe container chạy trong trung tâm; Băng chuyền phục vụ kho hàng (decide and pack hàng); Cổng scanner cho container ra vào.
Do đặc thù lượng hàng hóa cần nâng, hạ tại trung tâm, đặc trưng là giai đoạn đầu mới hình thành, việc đầu tư phương tiện thiết bị cũng cần được tính toán đủ để phục vụ năng suất hàng qua từng giai đoạn. Để việc đầu tư TT logistics mang hiệu quả hơn, giảm vốn đầu tư, đối với thiết bị kỹ thuật sử dụng trong kho CFS, mang thể ủy quyền khách hàng/ đối tác thuê kho lắp đặt thích hợp với yêu cầu phục vụ.

Giải pháp bảo vệ môi trường.

Sự hình thành và phát triển của TT logistics tạo điều kiện cho quá trình phân phối hàng hóa tại cảng được thực hiện một cách nhanh chóng, hợp lý và hiệu quả. TT logistics là một trong số những loại hình hạ tầng thương nghiệp tập trung qui mô to, trong quá trình hoạt động luôn mang những tác động nhất định tới môi trường. Vì vậy, phát triển TT logistics thiết yếu những giải pháp bảo vệ môi trường kết hợp khoa học xanh cho TT logistics.

Quá trình xây dựng phải thích hợp với quá trình thực hiện qui hoạch tổng thể phát triển thương nghiệp cả nước, qui hoạch những hệ thống kết cấu hạ tầng khác, nhất là qui hoạch ngành liên lạc, qui hoạch thị thành, qui hoạch dân cư,…
Nghiên cứu xây dựng hệ thống kỹ thuật giảm lượng khí thải và tiết kiệm năng lượng; đồng bộ thiết bị, phương tiện, dụng cụ chữa cháy thuận tiện cho việc phòng chống cháy nổ; vận dụng khoa học thu gom và xử lý chất thải; hệ thống cửa và đường thoát hiểm theo đúng qui chuẩn;
Tăng trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, phòng ngừa tác động xấu tới môi trường, xây dựng phối hợp sắp đặt cảnh quan, diện tích cây xanh hợp lý;
Xây dựng bộ quy chuẩn bảo vệ mội trường trong doanh nghiệp, kết hợp tăng cường công việc rà soát, thẩm định tác động tới môi trường trong quá trình hoạt động của TT logistics.
Về kỹ thuật
Xây dựng phải bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ, thuận tiện cho việc chữa cháy, dự phòng nguy cơ cháy rừng và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước; ko sắp trường học, bệnh viện, những hạ tầng thuộc an ninh quốc phòng và những dự án khác mang nhu cầu cách ly tiếng ồn. Ngoài ra, phương án thiết kế cũng phải đảm bảo hạn chế tác động môi trường như tăng diện tích cây xanh, hồ nước, tăng diện tích đường liên lạc trong khu vực dự án, xây dựng khu vực thu gom, xử lý chất thải tại chỗ, bãi đỗ xe,…
Phải xây dựng, lắp đặt kiên cố và đầy đủ, đồng bộ theo những tiêu chuẩn – qui chuẩn hiện hành đối với những dự án như: khu vực vệ sinh, bể và hệ thống dẫn nước chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn (rác thải) và chất thải lỏng (nước thải) kèm theo qui trình, chế độ, khoa học thu gom và xử lý chất thải thích hợp. Đặc thù chú trọng tới hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ những khu vực chế biến thực phẩm và nhà cung cấp ăn uống, khu bảo quản những mặt hàng hóa chất,… Đối với những dự án mang vị trí tương đối riêng biệt cần mang hệ thống xử lý chất thải tại chỗ, việc này đòi hỏi phải tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn, nhất là công việc phân loại chất thải rắn từ nguồn. Chú ý xây dựng phương án và đầu tư năng lực ứng cứu sự cố môi trường. Lắp đặt đầy đủ, đồng bộ thiết bị, phương tiện, dụng cụ chữa cháy. Thiết kế hệ thống cửa và đường thoát hiểm, cửa và đường cứu chữa lúc xảy ra thảm họa theo đúng tiêu chuẩn – qui chuẩn hiện hành.
Phát triển logistics xanh: Theo xu thế phát triển nhà cung cấp logistics trên toàn cầu, hiện nay TT logistics ko chỉ là nơi phân phối nhà cung cấp cho cảng mà còn là khu vực đóng góp vào lá phổi xanh của thành thị trấn thông qua việc ứng dụng những quy định chặt chẽ về môi trường trong quá trình thu gom và tái sử dụng rác thải sản xuất, xây dựng những hàng rào cây xanh trong khu vực làm việc, đảm bảo ko gian làm việc xanh cho viên chức và kiểm soát triệt để những nguồn gây ô nhiễm.

Về quản lý

Huấn luyện, bồi dưỡng nhằm tăng năng lực thẩm định, thẩm định những báo cáo về tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường của những dự án đầu tư xây dựng TT logistics trước lúc những cơ quan mang thẩm quyền cấp phép đầu tư và chứng thực đầu tư;

Tổ chức và chỉ đạo hoạt động của cơ quan chuyên trách công việc quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là thẩm định tác động môi trường, thực hiện những giải pháp bảo vệ môi trường và tình hình hoạt động bảo vệ môi trường của hệ thống TT logistics;
Tăng cường vai trò của hệ thống tổ chức bảo vệ môi trường ở cấp hạ tầng. Ban hành và thực thi quy chế bảo vệ môi trường đối với những khu công nghiệp, khu kinh tế,… nhằm tăng cường hiệu lực quản lý và bảo vệ môi trường;

Ban Quản lý những TT logistics, cần phân công lãnh đạo phụ trách, thành lập tổ chuyên trách về những hoạt động bảo vệ môi trường của TT logistics. Đồng thời xây dựng kế hoạch hàng năm về những hoạt động bảo vệ môi trường; và thường xuyên rà soát, giám sát những hoạt động bảo vệ môi trường;
Đặc thù là chủ động lập kế hoạch, phương án, giải pháp và chuẩn bị hạ tầng vật chất, thiết bị kỹ thuật, nhân lực và những điều kiện hậu cần để ứng phó với sự cố môi trường (nếu xảy ra) và khắc phục hậu quả do sự cố môi trường gây ra, thực hiện thường xuyên và sát sao công việc quản lý môi trường ở những hạ tầng sản xuất kinh doanh nhà cung cấp;
Tập huấn, huấn luyện hàng ngũ cán bộ mang kỹ năng quản lý qui hoạch và xây dựng gắn với phong trào phòng chống giảm nhẹ thiên tai, đồng thời mang khả năng xử lý tình huống linh hoạt, ứng biến kịp thời lúc mang sự cố thiên tai.

Rate this post

Bình luận