Bài học rút ra cho các doanh nghiệp may Việt Nam

Từ năm 2008, UNDP (chương trình của Liên hợp quốc) đã với dự án khuyến khích thực hiện TNXH đối với NLĐ theo thông lệ kinh doanh tại những DN ở Việt Nam. Một số tổ chức quốc tế khác cũng với những dự án tương tự. Tuy vậy, nhịn nhường như thực hiện TNXH đối với NLĐ chưa thực sự được quan tâm thỏa đáng về nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Đặc trưng là quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ của những DN might còn khá nhạt nhòa nên kết quả thực hiện còn chưa chất lượng, hiệu quả. Trong bối cảnh đó, học hỏi kinh nghiệm của những DN về thực hiện TNXH đối với NLĐ là rất cần thiết và với ý nghĩa to lao đối với những DN might Việt Nam để với một mẫu nhìn tổng thể, khách quan, đa chiều trong thực hiện TNXH đối với NLĐ của những DN might quốc tế như: Tập đoàn Shenzhou Worldwide; Đơn vị CBC Fashions; Đơn vị Abu Taher đang dần quan tâm tới phát triển vững bền  và thực hiện TNXH đối với NLĐ. Những bài học được rút ra  từ những tình huống thực tế đó là:

Thứ nhất: Nội dung TNXH đối với NLĐ của những DN là TNXH đảm bảo quyền, lợi ích cho NLĐ và vấn đề trách nhiệm đảm bảo lợi ích ngày càng với nhiều DN quan tâm. Trong đó những DN đã thực hiện: ký HĐLĐ, tuân thủ thời kì làm việc, trả lương thích hợp với trình độ và kỹ năng, tương trợ những thời cơ việc làm đồng đẳng, và ko phân biệt đối xử, tạo điều kiện làm việc công bằng và duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, phúc lợi mở rộng. Tuy nhiên, tại Đơn vị Abu Taher một số TNXH về tăng lương định kỳ, thưởng, trợ cấp chưa được quan tâm, TNXH đảm bảo lợi ích chưa được coi trọng đặc thù là chưa tạo điều kiện cho Công đoàn hạ tầng hoạt động, tham khảo với Công đoàn về đảm bảo lợi ích cho NLĐ.

Thứ hai: Những mục tiêu thực hiện TNXH đối với NLĐ được thiết lập một cách cụ thể, hợp lý, khả thi giúp những DN chủ động trong công việc thực hiện và ko bỏ sót những công việc. Những quy định, hướng dẫn thực hiện TNXH đối với NLĐ của những DN đảm bảo tính đồng bộ từ những CoC về lao động như: ISO 26000, SA8000, WRAP, OHSAS 18001… hướng dẫn TNXH tự nguyện (Ấn Độ), hệ thống quản lý TNXH của những DN might (China). Từ  đó, với thể sắp đặt những nguồn lực một  cách thích hợp cho tổ chức thực hiện TNXH đối với NLĐ của DN.

Thứ ba: Tổ chức bộ máy chịu trách nhiệm thực hiện TNXH đối với NLĐ  một cách bài bản và giỏi trong toàn DN. Bộ máy tổ chức thực hiện là ban TNXH đối với NLĐ tại Shenzhou Worldwide, là tiểu ban tại CBC  Fashions. Những ban, phòng ban này nằm trong ủy ban  TNXH chung của toàn DN. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thực hiện TNXH đối với NLĐ được chuyên môn hóa, thực hiện với những trách nhiệm và quyền hạn nhất định nhằm  đạt được  mục tiêu về thực hiện TNXH đối với NLĐ. Mặc dù vậy, tại Đơn vị Abu Taher vẫn chưa tổ chức bộ máy thực hiện TNXH đối với NLĐ làm cho toàn bộ  quá  trình thực hiện TNXH còn gặp nhiều rào cản, vướng mắc.

Thứ tư: Việc thẩm định thực hiện TNXH đối với NLĐ diễn  ra  một  cách thường xuyên, liên tục để đo lường những hoạt động thực hiện diễn ra theo kế hoạch. Trên hạ tầng đó phát hiện những trở ngại, trở ngại trong khâu tổ chức thực hiện TNXH đối với NLĐ cũng như với được những giải pháp thích hợp đảm bảo quá trình tổ chức thực hiện TNXH đối với NLĐ thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.

Thứ năm: Những DN ứng dụng chế độ báo cáo về thực hiện TNXH đối với NLĐ cho ủy ban TNXH và những phòng ban liên quan của những DN. Những báo cáo này ko chỉ là dụng cụ sản xuất thông tin cho những đối tượng cần thiết mà còn là phương   tiện thông tin để chủ sở hữu, nhà nước, cùng đồng và các đối tác với liên quan xem   xét, tương tác thông tin với hoạt động của DN.

Rate this post

Bình luận