Giờ làm việc trong doanh nghiệp

Giờ làm việc là độ dài thời kì mà NLĐ phải tiến hành lao động theo quy định của pháp luật; theo sự thỏa thuận của NLĐ và chủ DN trong HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể. Trong thời kì đó NLĐ phải hoàn thành những công việc, nhiệm vụ được giao. Việc quy định thời kì làm việc, thời giờ ngơi nghỉ tạo điều kiện cho NLĐ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ lao động trong quan hệ lao động, đồng thời giúp NLĐ sắp xếp, sử dụng quỹ thời kì một cách hợp lý; Quy định về giờ làm việc với ý nghĩa quan yếu trong đảm bảo sức khỏe NLĐ, giúp chủ DN xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh khoa học và là hạ tầng trả lương, thưởng… cho NLĐ một cách thích hợp.

Tại Việt Nam: “Giờ làm việc hay thời kì làm việc của NLĐ ko quá 8  giờ trong một ngày, 48 giờ trong một tuần” (Điều 104, Luật lao động 2012) [33]. NLĐ và NSDLĐ với thể thỏa thuận làm thêm giờ nhưng ko được quá 4 giờ  trong một ngày và 200 tới 300 giờ làm việc trong một năm. Do vậy thực hiện TNXH đảm bảo thời kì làm việc theo đúng quy định là  một trong những thành  tố thiết yếu trong nội dung thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Quy định về giờ làm việc bao gồm: giờ làm việc theo cam kết; giờ làm thêm theo ngày, tháng, năm; thời kì nghỉ phép. Đảm bảo TNXH về giờ làm việc cần mở rộng tính tự nguyện về thời kì làm thêm để NLĐ với thể chủ động, tăng tính hiệu quả trong công việc, ngơi nghỉ tái sản xuất sức lao động từ đó với thể luôn đảm bảo duy trì sự nhiệt thành trong mọi công việc (xem bảng 2.2).

Rate this post

Bình luận