Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Hợp đồng sắm bán hàng hoá (HĐMBHH) là một loại văn bản mang tính chất pháp lýđược hình thành trên cơ sở vật chất thoả thuận một cách đồng đẳng, tự nguyện giữa những chủ thể nhằm xác lập, thực hiện và kết thúc một quan hệ trao đổi hành hoá.

Trong đó hàng hóa làđối tượng của hợp đồng, nó là sản phẩm của quá trình lao động, được sản xuất ra nhằm mục đích sắm bán, trao đổi để thoả mãn những nhu cầu của xã hội, thông qua trao đổi và sắm bán sản phẩm của lao động đã nối liền sản xuất với tiêu sử dụng bằng khâu phân phối lưu thông mà nội dung pháp lý của nó chính là Hợp đồng sắm bán hàng hoá.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 23:47:58.

Bình luận