Sơ đồ cơ cấu ma trận

Khác xa với những cơ cấu đã nói trên, cơ cấu ma trận được xây dựng trên hai dạng phân công chứ ko phải chỉ sở hữu một như trong cơ cấu chức năng. Trong mô phỏng ma trận, những hoạt động trên trục dọc được nhóm gộp và phân công theo chức năng như: thiết kế chế tạo, bán hàng và advertising and marketing, R&D. Chồng lên mô thức phân công dọc này là một kiểu phân công theo chiều ngang, trên hạ tầng phân biệt theo sản phẩm hay theo dự án. Kết quả của hai cách phân công đó là một mạng lưới phức tạp những quan hệ báo cáo theo những dự án và chức năng như trong hình 8-7

Với cơ cấu ma trận, người ta sử dụng một loại phân công dọc đặc trưng, mặc dù thường là rất thấp, với ít cấp trực tuyến, track những viên chức trong ma trận sở hữu hai thủ trưởng: Một thủ trưởng chức năng, người đứng đầu của một chức năng, và một thủ trưởng dự án người chịu trách nhiệm quản trị những dự án riêng. Những viên chức làm việc trong nhóm dự án với những chuyên gia từ những chức năng khác nhau. Những viên chức này phải báo cáo với thủ trưởng dự án về những vấn đề dự án và với thủ trưởng chức năng của mình về những vấn đề chức năng. Tất cả những viên chức làm việc trong nhóm dự án được gọi là những viên chức sở hữu hai thủ trưởng và chịu trách nhiệm truyền thông, phối hợp giữa những chức năng và những dự án.

Trước hết, cơ cấu ma trận phát triển và được ứng dụng bởi những doanh nghiệp thuộc những ngành khoa học cao như ngành hàng ko, ngành điện tử ví dụ TRW và Hughes Plane. Với những doanh nghiệp đó, điều cốt yếu để thành công là phải phát triển những sản phẩm hoàn toàn mới với tốc độ cao trong môi trường khó khăn và ko vững chắc. Họ cần một cơ cấu với những đặc tính sở hữu thể đáp ứng yêu cầu này, nhưng cơ cấu chức năng thì quá sức kém linh hoạt để sở hữu thể thực hiện vai trò phức tạp cũng như sự tương tác giữa công việc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm mới. Hơn nữa, những viên chức trong những doanh nghiệp này thường sở hữu trình độ cao, giỏi và thực hiện tốt trong điều kiện làm việc linh hoạt, tự chủ.

Cơ cấu này ít yêu cầu sự kiểm soát trực tuyến từ những người giám sát. Những thành viên nhóm tự kiểm soát hành vi của mình, và sự tham gia trong nhóm dự án cho phép họ giám sát những thành viên khác trong nhóm và học tập lẫn nhau. Hơn nữa, lúc dự án trải qua những giai đoạn khác nhau cần những chuyên gia khác nhau từ những chức năng khác. Ví dụ, trong giai đoạn đầu dự án cần tới những chuyên gia trong R&D; sau đó sang giai đoạn sau lại cần những chuyên gia từ nhiệm năng thiết kế chế tạo và advertising and marketing để tính toán giá tiền và những dự án advertising and marketing. Lúc nhu cầu về những loại chuyên gia thay đổi, những thành viên nhóm sở hữu thể chuyển tới những dự án khác cần tới nhà cung cấp của họ. Do đó, cơ cấu ma trận sở hữu khả năng sử dụng những kỹ năng của viên chức nhiều nhất, ko những thế lúc dự án hiện hành kết thúc và dự án mới lại xuất hiện.

Hình 8-7 Cơ cấu ma trận

Cuối cùng, mức độ tự do nhất định cơ cấu ma trận ko chỉ tạo ra sự tự chủ để động viên viên chức, mà còn để cho những quản trị cấp cao tự do tập trung vào những vấn đề chiến lược, bởi họ ko bị vướng bận vào những vấn đề quản lý. Trên những phương diện đó, cơ cấu ma trận là một phương tiện tốt để tạo ra tính linh hoạt giúp phản ứng nhanh với những điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, cơ cấu ma trận cũng sở hữu một vài bất lợi. Thứ nhất, giá tiền quản lý quản lý của cơ cấu này rất cao so với cơ cấu chức năng. Bởi cơ cấu này sở hữu xu thế sử dụng những viên chức trình độ cao do đó cả tiền lương lẫn những giá tiền liên quan rất cao. Thứ hai, dịch chuyển viên chức liên tục trong ma trận, tức thị cần phảicó thời kì và giá tiền để thiết lập những mối liên hệ nhóm mới và loại bỏ những dự án. Thứ ba, khó quản lý những viên chức hai thủ trưởng, rất dễ phát sinh vấn đề lúc họ cân phải đối giữa những quan tâm theo dự án hay theo chức năng, và phải chu đáo để tránh những xung đột giữa những chức năng và dự án về nguồn lực. Theo thời kì, sở hữu thể những nhà quản trị dự án sẽ giữ vai trò lãnh đạo trong việc hoạch định và thiết lập mục tiêu, tương tự, cơ cấu ma trận sẽ sắp giống như cơ cấu sản phẩm hay cơ cấu nhiều phòng ban. Nếu những mối liên hệ chức năng và dự án ko được kiểm soát tốt sở hữu thể dẫn tới tình trạng đấu tranh quyền lực giữa những nhà quản trị, gây ra sự đình trệ và suy giảm chứ ko tăng tính linh hoạt. Cuối cùng, tổ chức càng to càng khó thực hiện cơ cấu ma trận bởi vì những mối liên hệ nhiệm vụ và vai trò trở nên phức tạp. Trong tình huống đó, chỉ sở hữu một lựa chọn đó là cơ cấu nhiều phòng ban.

Với những lợi thế và bất lợi tương tự, cơ cấu ma trận nói chung chỉ được sử dụng lúc chiến lược doanh nghiệp bảo đảm cho nó. Nếu ko sở hữu điểm này, việc sử dụng một cơ cấu phức tạp quá mức cần thiết hướng dẫn tới giá tiền quản lý cao hơn. Trong những môi trường thị trường /sản phẩm năng động như khoa học sinh vật học, máy tính lợi ích của cơ cấu ma trận về tính linh hoạt và cải tiến vượt quá giá tiền sử dụng nó, vì thế cơ cấu này thường được coi là lựa chọn thích hợp. Tuy nhiên, những doanh nghiệp ở trong giai đoạn bão hoà của chu kỳ ngành hay họ thường theo đuổi chiến lược giá tiền thấp nên ít lúc lựa chọn cơ cấu này chính bởi vì giá tiền vận hành nó quá cao.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 23:34:17.

Bình luận