Tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác và dịch vụ thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu

Để cho những hoạt động khai thác, nuôi trồng và những hoạt nhà cung cấp hậu cần thủy sản sở hữu thể vận hành một cách trôi chảy, hiệu quả và hạn chế những tác động tiêu cực thì một giải pháp hết sức quan yếu đó là phải hoàn thiện mô phỏng bộ máy quản lý nhà nước chuyên ngành thủy sản từ Trung ương tới những địa phương. Hoàn thiện lực lượng Kiểm ngư Việt Nam; tăng năng lực công chức và tăng cường cơ sở vật chất vật chất cho những cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành thủy sản; xây dựng những tiêu chuẩn, qui chuẩn, qui trình, định mức kinh tế kỹ thuật quản lý thủy sản; hướng dẫn việc thực thi pháp luật về thủy sản, luật biển theo pháp luật quốc tế.

Thực hiện quy chế đồng quản lý trong tổ chức hoạt động những Trung tâm nghề cá to, tạo sức hút, động lực phát triển cho ngành thủy sản phát triển theo hướng CNH, HĐH, ổn định, vững bền và hiệu quả. Tiếp tục dò xét, thẩm định nguồn lợi thủy sản làm cơ sở vật chất cho quy hoạch và tổ chức sản xuất trong khai thác hải sản. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn làm cơ sở vật chất quản lý ngành nghề khai thác thủy sản. Tổ chức quản lý quy hoạch thủy sản phối hợp, gắn kết chặt chẽ với những quy hoạch trong ngành nông nghiệp và những ngành khác, đặc trưng là quy hoạch thủy lợi, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch du lịch, quy hoạch những khu thành phố, khu công nghiệp… bảo đảm phát triển vững bền phối hợp lợi ích của những ngành, những ngành trong nền kinh tế.

Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giao UBND những tỉnh, thành ven biển tăng cường công việc quản lý quy hoạch những hoạt động thủy sản; phân cấp quản lý những vùng biển, đảo, những ngành hoạt động kinh tế trên biển; Phân cấp quản lý sử dụng mặt nước biển ven bờ cho chính quyền địa phương các ngành theo đúng Luật Thủy sản; thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản và những ngành liên quan tới hoạt động kinh tế trên biển; Tổ chức giám sát, rà soát, thanh tra, xử lý những vi phạm trong quản lý và hoạt động thủy sản. Tăng cường tuyên truyền, tăng nhận thức của ngư gia ko xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài; nghiêm cấm và xử lý nghiêm tình trạng khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại ở những vùng ven biển, trên biển, đảo.

Tăng vai trò quản lý nhà nước trong công việc khuyến ngư, bảo vệ những nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh việc tư vấn, chuyển giao những tiến bộ khoa học – khoa học cho ngư gia, phòng chống lụt bão, duy trì thường xuyên công việc an ninh, quốc phòng bảo vệ an toàn cho ngư gia và những nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường thọ thái.

Vận dụng khoa học sản xuất sạch trong chế biến thủy sản, thông qua hiện đại hoá dây chuyền khoa học, thay thế dần cách chế biến truyền thống; xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy về bảo vệ môi trường trong cơ sở vật chất chế biến. Những cơ quan Truyền thông, Giáo dục, Văn hóa, Môi trường, thường xuyên tuyên truyền tăng nhận thức về bảo vệ môi trường cho người lao động trong những cơ sở vật chất chế biến thủy sản, trong cùng đồng dân cư, trong học trò và toàn xã hội; xử lý chất thải từ hoạt động chế biến thủy sản theo quy tiêu chuẩn quốc gia, di dời những cơ sở vật chất chế biến thủy sản vào trong khu công nghiệp, đảm bảo môi trường ở những khu dân cư. Đẩy mạnh vai trò quản lý của những ngành chức năng, thiết lập những phạm vi pháp chế đầy đủ, tạo điều kiện cho việc xuất – nhập khẩu thủy sản.

Rate this post

Bình luận