Sự hài lòng của khách hàng

Trong nền kinh tế thị trường, sự hài lòng của khách hàng là một trong những sức hút để duy trì và mở rộng thị trường. Sự hài lòng của khách hàng được xem xét trên những nội dung: Chất lượng sản phẩm; giá cả hàng hóa; cách thức cung ứng, phục vụ; tính kịp thời lúc đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu. Nhận thức vai trò quan yếu về sự hài lòng của khách hàng, nhiều doanh nghiệp của Hải Phòng đã đưa ra những yêu cầu” Nếu ko với sự hài lòng của khách hàng chúng ta sẽ thất bại” hoặc” Niềm tin của khách hàng là kim chỉ nam trong kinh doanh của doanh nghiệp”.

Theo báo cáo của những doanh nghiệp với quy mô to, đã với 60- 70% những doanh nghiệp thành lập Phòng chăm sóc khách hàng hay Phòng quản trị quan hệ khách hàng, ko ít nhất cũng với phòng ban hoặc nhóm viên chức chăm sóc khách hàng. Đặc thù ở những doanh nghiệp nhà sản xuất (vận tải, viễn thông, nhà băng, khách sạn, du lịch, ăn uống, bán hàng, trung tâm thương nghiệp, siêu thị) đều thành lập phòng ban chăm sóc khách hàng và thường xuyên thăm dò, khảo sát về sự hài lòng của khách hàng.

Nhờ đó, sự hài lòng của khách hàng với những hàng hóa, sản phẩm nhà sản xuất của những doanh nghiệp Hải Phòng với sự chuyển biến tích cực. Theo báo cáo dò hỏi khách hàng của một số doanh nghiệp to năm 2016 cho thấy tỷ trọng khách hàng rất hài lòng và hài lòng với những doanh nghiệp và sản phẩm, nhà sản xuất đã chiếm trên 50% khách hàng được hỏi ý kiến; Số khách hàng giám định thường ngày chiếm xấp xỉ 30%; còn số khách hàng ko hài lòng chiếm trên 10%. Điều đó giám định sự nỗ lực, nỗ lực của những doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Rate this post

Bình luận