Tính liên kết giữa các dự án trung tâm logistics tại Hải Phòng

Tính liên kết :

Mang thể thấy sự hình thành và phát triển của từng dự án TT logistics trên khu vực thành phường còn ít nhiều mang tính “tự phát”, thiếu đồng bộ và ko mang quy hoạch rõ ràng. Từng trung tâm được đầu tư chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích của những doanh nghiệp kinh doanh nhà sản xuất logistics mà chưa phối hợp trong định hướng chung, chính sách chung phục vụ cho lợi ích và chính sách kinh tế- xã hội của thành phường hoặc một vùng hay một địa phương nào.

Cơ sở vật chất hạ tầng và trang thiết bị :

Với tài chính đầu tư to, hầu hết những dự án TT logistics tại Hải Phòng, trong đó mang GLC, đều được đảm bảo về mặt kho bãi, nhà xưởng, văn phòng với hệ thống trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, tiêu biểu là TT logistics Inexperienced. Tuy nhiên, do bị giới hạn bởi phạm vi nhà sản xuất cung ứng, chủ yếu liên quan tới lưu kho lưu bãi, nên sự liên kết giữa TT logistics với những hệ thống vận tải: đường thủy, đường bộ, đường sắt… còn chưa tốt. Trong trường hợp của GLC, hệ thống đường bộ tại Khu công nghiệp Đình Vũ đã xuống cấp, mang những đoạn bị hư hại nặng, ít nhiều làm cản trở hoạt động vận tải của trung tâm. Ngoài ra, sự kết nối đường sắt vào bãi container tại GLC nói riêng và một số dự án TT logistics khác nói chung là hoàn toàn ko mang, do đó khó mang thể tạo ra một chuỗi nhà sản xuất logistics hoàn chỉnh được.

Chính sách ưu đãi dành cho những trung tâm logistics :

Theo dò la thì hiện nay, TT logistics Inexperienced và TT logistics Yusen là hai trung tâm duy nhất đã đi vào hoạt động trên khu vực Hải Phòng. Trung tâm này được đầu tư theo hình thức nhà nước ưu đãi về đất đai còn doanh nghiệp tự đầu tư (DN trong nước và DN nước ngoài cùng đầu tư).

Ngoài những ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Đình Vũ như ưu đãi về đất hay thuế TNDN thì trung tâm ko thừa hưởng bất kỳ chính sách ưu đãi nào khác dành cho những TT logistics từ phía các đơn vị quản lý chính quyền. Do những DN tự đầu tư nên những DN tự quyết phương án khai thác và thu hồi vốn, mức giá đầu tư được hạch toán vào mức giá chung của trung tâm.

Rate this post

Bình luận