Vai trò của việc xây dựng một chuẩn lãi suất chuẩn và các biện pháp hỗ trợ

Một trong những thành tố quan yếu nhất của quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán là lãi suất. Lãi suất thay đổi sẽ tác động lợi ích kinh tế của nhà đầu tư và do đó tác động tới giá cả chứng khoán. Chẳng hạn, đối với trái phiếu, giá trái phiếu sẽ giảm lúc lãi suất thị trường tăng và trái lại, lúc giá trái phiếu tăng lúc lãi suất thị trường giảm. Đối với cổ phiếu, mối quan hệ này ko hoàn toàn thuần tuý tương tự.

Tuy vậy, dù giá cả cổ phiếu bị chi phối bởi nhiều yếu tố như tình hình tài chính, tỷ lệ chia cổ tức, triển vọng pháp triển của đơn vị nhưng nói chung, nhiều báo cáo nghiên cứu vẫn chỉ rõ rằng, giá cổ phiếu thường giảm trong những thời kỳ gia tăng lãi suất. Do giá chứng khoán và lãi suất thị trường với mối quan hệ chặt chẽ tương tự cho nên tại những thị trường phát triển, để vận hành với hiệu quả thị trường sơ cấp lẫn thị trường thứ cấp, người ta thường xây dựng một lãi suất chuẩn như một lãi suất tham chiếu để hướng dẫn cho việc thiết lập những lãi suất trên những thị trường khác nhau. Lãi suất chuẩn này được sử dụng như một thước đo để xác định mức lãi suất hiện hành của thị trường, chiều hướng vận động trong tương lai của lãi suất.
Theo thông lệ quốc tế, lãi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn thường được sự dụng làm lãi suất cho những phương tiện tài chính với kỳ hạn dưới một năm. Đối với những phương tiện tài chính với kỳ hạn trên một năm, lãi suất của trái phiếu dài hạn được sử dụng như lãi suất chuẩn. Vậy thì , tại Việt nam, lãi suất của trái phiếu chính phủ ngắn hạn và dài hạn cũng sẽ được sử dụng làm lãi suất chuẩn. Thế nhưng, để lãi suất của những phương tiện tài chính này với thể giữ vai trò định hướng của lãi suất tham chiếu, cần phải:
+Một là, phải từng bước nới lỏng việc kiểm soát tiền tệ và lãi suất, tiến tới tự do hoá hoàn toàn lãi suất để lãi suất ko bị bóp méo và phản ánh đúng trị giá thực của thị trường.
+Hai là, lãi suất của trái phiếu chính phủ tiêu dùng làm lãi suất chuẩn phải được định giá trên hạ tầng tham khaỏ lãi suất LIBOR, lãi suất được xem là lãi suất chuẩn trên những thị trường tài chính quốc tế.
+Ba là, phải phát hành với số lượng to, đều đặn loại trái phiếu chính phủ ngắn hạn với kỳ hạn 3 tháng để giúp thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất cao nhất và thấp nhất, giữa lãi suất thị trường trong nước với thị trường nước ngoài, tạo hạ tầng hình thành lãi suất chuẩn.

Hoạt động của thị trường chứng khoán phản ánh sức khoẻ của nền kinh tế. Để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định và phát triển, những tế bào của nền kinh tế mà trước hết là những thị trường, đặc thù là thị trường chứng khoán cũng phải cần:
1. khẩn trương xây dựng một hệ thống những nhà băng và những thị trường tiền tệ, tín dụng, thị trường ngoại tệ tương đối hoàn chỉnh, hoạt động với hiệu quả để tương trợ tích cực cho tiến trình phát triển, hoàn thiện thị trường.
2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hơn nữa chính sách và cơ chế quản lý lãi suất để lãi suất phản ánh đúng quan hệ cung cầu vốn trên thị trường, làm chuẩn mực để so sánh, định giá những phương tiện tài chính khác.
3. Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản, thị trường ngoại tệ và những dạng thị trường ngầm khác để định hướng nguồn tiền nhàn rỗi của công chúng để đầu tư vào những mục tiêu phát triển và tăng trưởng kinh tế:
a) Nghiêm cấm những doanh nghiệp tìm bất động sản để đầu tư
b) Xoá bỏ hình thức hụi, họ.

2/5 - (1 bình chọn)

Bình luận