Giải pháp xây dựng và chuẩn hóa hệ thống công cụ kiểm soát lãi suất thị trường (Tham khảo)

Lãi suất thị trường liên nhà băng đáng tin cậy với thể tương trợ đường cong lãi suất dài hạn, định hướng cho NHNN Việt Nam về điều kiện trên TTTT, đưa ra lãi suất tham chiếu đối với cho vay trên TTTT, tương trợ cải thiện điều kiện thị trường liên nhà băng bằng việc thu hẹp mức chênh lệch giữa giá bán và giá sắm, hướng tới khớp vốn hiệu quả hơn giữa những đơn vị thừa và thiếu vốn trên thị trường. Do vậy, theo xu hướng phát triển của thị trường và mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, đi theo những chuẩn mực thị trường được hình thành tại tất cả các nước phát triển, thì mô phỏng và dụng cụ nên được điều chỉnh theo những hướng sau:
(i) Để thiết lập lãi suất liên nhà băng tin cậy và hữu dụng, trước hết cần một nghiên cứu giới thiệu và phát triển hệ thống những nhà tạo lập thị trường để xúc tiến những giao dịch trên thị trường liên nhà băng, tăng tính thanh khoản cho thị trường. Chỉ lúc thị trường với tính thanh khoản cao thì lãi suất thị trường liên nhà băng mới thực sự trở thành mức lãi suất tham chiếu đáng tin cậy cho những thành viên thị trường.
(ii) NHNN cần xác định/coi lãi suất liên nhà băng (ví dụ mức lãi suất qua đêm) là lãi suất mục tiêu và thiết lập một hành lang lãi suất biến động cho lãi suất liên nhà băng. Hành lang này với thể được tạo thành bởi việc sản xuất quỹ cho vay và quỹ tiền gửi, với giới hạn trên (lãi suất trần – là lãi suất của quỹ cho vay) và giới hạn dưới (lãi suất sàn – là lãi suất của quỹ tiền gửi) của hành lang.
Xây dựng hành lang lãi suất và quản lý CSTT theo khung lãi suất đó là một thông lệ được rất nhiều nước vận dụng để duy trì sự ổn định của TTTT. Ở Việt Nam, trong thời kì sắp đây, thực tế cho thấy những TCTD đã phản ứng rất nhanh nhạy đối với những hành động chính sách của NHNN, đặc trưng là những điều chỉnh về lãi suất. Điều đó cho thấy nền kinh tế đã nhạy cảm hơn với tín hiệu lãi suất của NHNN, là dụng cụ quan yếu để thực hiện cơ chế tryền tải CSTT tới nền kinh tế thực, những TCTD sẽ điều chỉnh lãi suất cho vay và lãi suất huy động một cách thích hợp và nhờ đó điều chỉnh hành vi tiết kiệm, đầu tư trong nền kinh tế.
Hiện tại, NHNN vẫn quản lý CSTT bằng việc công bố một số loại lãi suất chỉ đạo, trong đó với lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu. Về mặt lý thuyết, hai loại lãi suất này hình thành nên một hàng lang lãi suất với lãi suất tái cấp vốn là giới hạn trên và lãi suất chiết khấu là giới hạn dưới. Thông thường, lãi suất tái cấp vốn sẽ là lãi suất cao nhất trên thị trường và những thành viên thị trường chỉ tìm tới nó lúc những lãi suất trên thị trường liên nhà băng tiệm cận hoặc cao hơn. Tương tự, lãi suất tái cấp vốn cũng với tác dụng định hướng cho lãi suất thị trường liên nhà băng ko vượt qua nó. Tương tự tương tự, những thành viên thị trường sẽ ko tham gia lúc lãi suất chào vay thấp hơn lãi suất chiết khấu những giấy tờ với giá qua cửa sổ chiết khấu.Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hàng lang lãi suất này nhiều lúc ko với tác dụng ở Việt Nam. Như trình bày ở Chương 1, quản lý CSTT bằng lãi suất cơ bản cũng với tác động tương tự duy trì sự ổn định của TTTT. Nhưng lãi suất cơ bản ở Viêt Nam ko làm tròn được nhiệm vụ của mình do trị giá của nó ko được tính toán để phản ánh cung cầu của thị trường. Nếu lãi suất này được tính toán xác thực hơn và phản ánh tốt hơn cung cầu của thị trường thì với thể sử dụng làm cơ sở vật chất để xác định lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu bằng cách cùng trừ một biên độ với trị giá hợp lý hơn.
Mặt khác, nhiều NHTW cũng đang xác định những mục tiêu chính sách của mình thông qua những mức lãi suất lãi suất ngắn hạn trên thị trường liên nhà băng, nói cách khác, lãi suất này thường được chọn làm lãi suất tham chiếu cho những thành viên thị trường và lãi suất định hướng cho hoạt động quản lý của NHTW. Từ mô phỏng quản lý lãi suất của Mỹ và kinh nghiệm một số nước, với thể thấy những lãi suất trên thị trường liên nhà băng thường được chọn làm lãi tham chiếu cho những thành viên thị trường và lãi suất định hướng cho hoạt động quản lý của NHTW. Phần to những nước đều tạo ra một hành lang lãi suất thông qua những dụng cụ hoạt động với kỳ hạn qua đêm và giữ lãi suất thị trường sắp với lãi suất chính sách định hướng thông qua thực hiện những dụng cụ tinh tỉnh, nghiệp vụ repo/repo nghịch đảo trên thị trường OMO với một nhóm những nhà giao dịch sơ cấp được lựa chọn.

Rate this post

Bình luận