Diện tích để xây dựng kho CFS kèm Cross-Docking trung tâm logistics tại lạch huyện. (số liệu tham khảo)

Khu vực kho CFS kèm Cross-Docking tổng hợp hàng container dự kiến được thiết kế xây dựng là bao gồm những kho với chức năng: gom hàng, chia nhỏ hàng và cross-docking. Dự kiến phương án thiết kế 1 kho CFS kèm Cross-docking tổng hợp gồm 32 cửa, những cửa được sắp xếp dọc hai bên chiều dài kho CFS, trong đó mỗi bên chiều dài kho CFS gồm 16 cửa.

Theo phương án thiết kế trên, kết quả tính toán số lượng và diện tích bình quân 1 kho CFS tổng hợp thể hiện chi tiết trong phụ lục 2.
Tuy nhiên, kho CFS tổng hợp được thiết kế khoảng cách giữa 2 container liền kề được sắp xếp bằng gấp (Kr) lần chiều rộng container; khoảng cách giữa 2 cửa đối diện bằng gấp 4 lần chiều dài container chiếm chỗ bao gồm khoảng trống giữa 2 container liền kề; chiều dài của 16 cửa một mặt bên container bằng gấp 16 lần chiều rộng của container chiếm chỗ bao gồm khoảng trống giữa 2 container liền kề. Sở hữu thể diện tích trống nằm giữa những cửa kho CFS sẽ được sử dụng tập kết hàng, sắp xếp đóng hàng lên container và sử dụng làm đường đi của những xe nâng, vận chuyển hàng hoặc sử dụng băng chuyền vận chuyển hàng lên container. Do đó, việc tính toán diện tích để xây dựng những kho CFS tổng hợp, diện tích bình quân 1 kho CFS tổng hợp hàng container với thể được xác định như dưới đây :

Rate this post

Bình luận