Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả bền vững doanh nghiệp

Bộ chỉ số thực hiện vững bền của doanh nghiệp giám định thực hiện vững bền doanh nghiệp theo góc độ cơ quan quản lý ngành dựa trên hai khía cạnh định tính (Bảng 2.3) và định lượng (Bảng 2.4)

Rate this post

Bình luận