Các hoạt động hỗ trợ đào tạo khác cho DN

Chương trình Tương trợ tăng năng lực cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khu vực thành thị trấn Hải Phòng do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành thị trấn Hải Phòng phối hợp thực hiện với mục tiêu tập trung tương trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khu vực thành thị trấn, cải tiến những phương pháp quản lý, tăng hiệu quả hoạt động, tạo môi trường sản xuất an toàn, thân thiện để với thể trở thành nhà cung ứng cho những doanh nghiệp nước ngoài, đặc trưng là những doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời góp phần xúc tiến phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam. Chương trình thông qua khảo sát, lựa chọn đã tương trợ hàng trăm doanh nghiêp, những doanh nghiệp tham gia chương trình được chuyên gia giàu kinh nghiệm của Nhật Bản tập huấn, tư vấn, hướng dẫn thực tế về những phương pháp quản lý, vận hành nhà máy, quản lý chất lượng, nhân sự, môi trường sản xuất hiệu quả hoàn toàn miễn phí, với thời cơ làm ăn với những doanh nghiệp Nhật Bản thông qua hoạt động “Kết nối kinh doanh”. Những doanh nghiệp được tương trợ đều quyết tâm học tập, thực hiện tốt những công việc đã thống nhất với chuyên gia nhằm khai thác tối đa tri thức, kinh nghiệm và thời kì của chuyên gia lúc thực hiện tương trợ tại doanh nghiệp.

Với những chính sách tương trợ tập huấn lao động của thành thị trấn cùng với sự hưởng ứng, tham gia tích cực của những doanh nghiệp mà hoạt động tập huấn lao động cũng là một trong những ưu thế của Hải Phòng so với những tỉnh thành trong cả nước. Chỉ số tập huấn lao động của Hải Phòng trong PCI đạt 7,04/10 (xếp hạng 4/63- Xếp hạng PCI- 2017) [6]. Tỉ lệ lao động đã qua tập huấn nghề của Hải Phòng cao nhất trong số 63 tỉnh thành thị trấn trên cả nước

Rate this post

Bình luận