Quan niệm về nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Theo Tự điển Tiếng Việt: nông nghiệp “Là ngành sản xuất chủ yếu của xã hội, mang nhiệm vụ phân phối sản phẩm ngành trồng trọt và chăn nuôi” (Nguyễn Như Ý (chủ biên), (1999), Tự điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội)

Theo Tự điển kinh tế học “Nông nghiệp là quá trình sản xuất lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, tơ sợi và sản phẩm mong muốn khác bởi trồng trọt những cây trồng chính và chăn nuôi đàn gia súc” (Nguyễn Văn Ngọc (2012), Tự điển kinh tế học, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội)

Theo Bách Khoa toàn thư: “Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và vật liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một số vật liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành to, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp và thủy sản” (Bách khoa toàn thư (2000), NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội)

Nông nghiệp hữu cơ (nông nghiệp sạch): Nông nghiệp hữu cơ là một hình thức nông nghiệp tránh hoặc loại bỏ phần to việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, những chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng, và những chất phụ gia trong thức ăn gia súc.

Theo tổ chức nông nghiệp hữu cơ quốc tế IFOAM: “Vai trò của nông nghiệp hữu cơ, dù cho trong canh tác, chế biến, phân phối hay tiêu sử dụng, là nhằm mục đích duy trì sức khỏe của hệ sinh thái và những sinh vật từ những sinh vật mang kích thước nhỏ nhất sống trong đất tới con người”.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ sẽ cải thiện và duy trì cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp, tránh việc khai thác quá mức và gây ô nhiễm cho những nguồn lực tự nhiên, hạn chế việc sử dụng năng lượng và những nguồn lực ko thể tái sinh, sản xuất đủ lương thực mang dinh dưỡng, ko độc hại, và mang chất lượng cao… Ngoài ra, nông nghiệp hữu cơ còn đảm bảo, duy trì và gia tăng độ phì nhiêu trong tương lai cho đất, củng cố những chu kỳ sinh vật học trong trang trại, đặc thù là những chu trình dinh dưỡng, bảo vệ cây trồng dựa trên việc phòng ngừa thay cho cứu chữa, phổ quát những vụ mùa và những loại vật nuôi, thích hợp với điều kiện địa phương,…

Nông nghiệp xanh: Nền nông nghiệp xanh gắn kết được yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, an toàn sinh thái và hiệu quả kinh tế, làm cơ sở vật chất để phát triển sản xuất vững bền, sinh thái vững bền.

Nền nông nghiệp xanh vận dụng sinh thái học và kinh tế học trò thái, nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm tiêu hao năng lượng đầu vào, hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc hóa chất, sử dụng chất hữu cơ nhiều tầng nấc, tài nguyên hóa chất thải, tái tạo điều hòa vật chất, giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm loài người được sử dụng nông sản sạch, an toàn mang lợi cho sức khỏe.

Nông nghiệp vững bền: Hiện mang nhiều khái niệm khác nhau, trong đó đáng quan tâm là khái niệm của tổ chức sinh thái và môi trường toàn cầu (WORD) bởi tính tổng hợp và khái quát cao: Nông nghiệp vững bền là nền nông nghiệp thoả mãn được những yêu cầu của thế hệ hiện nay, mà ko giảm khả năng đấy đối với những thế hệ ngày mai. Điều đó mang tức là nền nông nghiệp ko những cho phép những thế hệ hiện nay khai thác tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích của họ mà còn duy trì được khả năng đấy cho những thế hệ ngày mai, tương tự, nền nông nghiệp vững bền phải giải quyết được hai yêu cầu cơ bản là: đảm bảo nhu cầu nông sản của loài người hiện nay và duy trì được tài nguyên thiên nhiên cho những thế hệ ngày mai, bao gồm giữ gìn được quỹ đất, quỹ nước, quỹ rừng, ko khí và khí quyền, tính phổ quát sinh vật học v.v… Xây dựng nền nông nghiệp vững bền là việc làm cấp thiết và là xu hướng thế tất của tiến trình phát triển.

Qua những khái niệm trên, mang thể thấy khái niệm về nông nghiệp đang được nhìn nhận thích hợp với xu hướng phát triển, nông nghiệp hiện tại đã vượt ra khỏi nền nông nghiệp truyền thống (tự cung tự cấp), nông nghiệp theo nghĩa hẹp là ngành sản xuất ra của nả, vật chất mà con người phải dựa vào sự sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi để tạo ra sản phẩm như lương thực, thực phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống. Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm tất cả những ngành sản xuất mang đối tượng tác động là những cây trồng, vật nuôi (kể cả lâm nghiệp, thuỷ sản) gắn liền thế tất với tự nhiên; mang thời kì sản xuất bằng với thời kì lao động cùng với thời kì phát triển của cây trồng, vật nuôi dưới sự tác động của điều kiện tự nhiên.

Rate this post

Bình luận