Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Tính tới thời khắc hiện tại, trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện sở hữu 14 đơn vị cổ phần niêm yết thuộc ngành nghề sản xuất điện năng, bao gồm 12 CTCP thuộc ngành nghề Thuỷ điện và 4 CTCP thuộc ngành nghề Nhiệt điện. Tác giả tiến hành phân loại những DN trong mẫu nghiên cứu theo tiêu chí quy mô tổng tài sản bình quân và phân loại thành 3 nhóm bao gồm: CTCP quy mô to; CTCP quy mô trung bình và CTCP quy mô nhỏ. Do đặc thù hoạt động kinh doanh, quy mô vốn kinh doanh bình quân của những DN trong mẫu nghiên cứu là rất to, dao động từ 139 tỷ đồng tới 12.312 tỷ đồng (tính tới thời khắc ngày 31/12/2017). Bởi vậy, để việc phân loại phản ánh được số lượng đủ to DN trong từng loại quy mô, tác giả phân loại như sau: (i) Nhóm CTCP quy mô to nếu TTSBQ to hơn 2.000 tỷ đồng; (ii) Nhóm CTCP quy mô trung bình nếu quy mô TTSBQ từ 1.000 tỷ đồng tới 2.000 tỷ đồng; (iii) Nhóm CTCP quy mô nhỏ nếu quy mô TTSBQ dưới 1.000 tỷ đồng. Kết quả quả phân loại được thể hiện dưới Bảng 2.1 sau đây:

Rate this post

Bình luận