Ý nghĩa, đặc điểm và tình hình phát triển chăn nuôi bò ở nước ta

 

Chăn nuôi trâu bò là ngành chăn nuôi quan yếu ở nhiều nước trên toàn cầu cũng như ở nước ta. Đối với nông nghiệp nước ta, từ xa xưa, chăn nuôi trâu bò đã được chú ý phát triển làm nguồn phân phối sức kéo quan yếu hàng đầu cho nông nghiệp. Lúc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nguồn sức kéo động vật được thay thế dần bằng động lực của máy moc, track chăn nuôi trâu bò, lại ko bị loại bỏ mà vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Chăn nuôi bò là nguồn phân phối thực phẩm sở hữu trị giá dinh dưỡng cao trong những loại thực phẩm động vật. Đồng thời chăn nuôi bò còn phân phối sản phẩm hết sức quí giá là sữa và từ sữa người ta còn chế biến ra rất nhiều loại sản phẩm sở hữu trị giá dinh dưỡng cao khác. Sản phẩm thịt và sữa ko chỉ là thực phẩm tiêu sử dụng trực tiếp mà còn là nguồn vật liệu quan yếu cho công nghiệp đồ hộp phát triển. Ngoài ra, da trâu bò là vật liệu quan yếu cho công nghiệp thuộc da. Chăn nuôi trâu bò sử dụng chủ yếu những nguồn thức ăn xanh sở hữu thể khai thác từ tự nhiên hoặc phụ phẩm của ngành trồng trọt và phát triển theo phương thức chăn thả tự kiếm ăn. Do vậy, từ xa xưa, chăn nuôi bò vốn đã là hoạt động chăn nuôi phát triển mạnh ở nhiều nước trên toàn cầu với phương thức chăn thả tự nhiên ở những vùng sở hữu tiềm năng đất đai và đồng cỏ rộng to.

Tuy nhiên, so với chăn nuôi tiểu gia súc và gia m thì chăn nuôi trâu bò đòi hỏi một lượng vốn đầu tư ban sơ về con giống nuôi tương đối to, tốc đọ tăng trưởng lại chậm, lượng thức tiêu xài thụ trên đầu vật nuôi rất cao nên việc phát triển chăn nuôi trâu bò tập trung với qui mô to thường gặp nhiều khó khăn về vốn nhất là đối với kinh tế hộ gia đình.

ở nước ta trước đây chăn nuôi trâu bò chủ yếu với mục đích lấy sức kéo cho sản xuất nông nghiệp. Do vậy qui mô đàn trâu bò tăng chậm và đàn trâu bò cầy kéo luôn chiếm một tỷ lệ cao trong cơ cấu đàn vật nuôi.

Năm 1975 trong tổng số đàn trâu bò nước ta sở hữu 3.655.000 con, trong đó số trâu bò cầy kéo là 2.201.100 con chiếm 60,22%. Cũng vì mục đích cầy kéo là chính nên trong đàn đại gia súc chủ yếu là trâu, số lượng 2.188.800 con chiếm 59,88% tổng đàn trâu bò. Những năm sắp đây tỷ lệ giữa trâu và bò trong tổng đàn gia súc ở nước ta đã thay đổi cơ bản. Mặc dù số lượng trâu vẫn tiếp tục tăng lên từ 2.188.800 con năm 1975 lên 2.977.300 con năm 1994, từ năm 1995 trở đi đàn trâu khởi đầu giảm, tới năm 2000 giảm xuống còn 2.897.200 con, đàn bò tiếp tục tăng từ 1.466.200 con năm 1975 lên 3.638.900 con năm 1995 và lên 4.127.800 con năm 2000. Tỷ trọng đàn trâu cũng giảm từ 59,88% năm 1975 xuống chỉ còn 41,24% tổng đàn trâu bò năm 2000. Tình hình trên cho thấy rằng, xu hướng những năm sắp đây, chăn nuôi trâu bò ở nước ta đã đang chuyển mạnh sang chăn nuôi với mục đích lấy thịt và sữa trong đó cơ cấu đàn bò là chủ yếu. Trong cơ cấu đàn bò số lượng bò sữa và sản lượng sữa hàng năm ko ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng phát triển chăn nuôi bò thịt và sữa ở nước ta còn chậm với qui mô nhỏ. Sản lượng thịt bò phân phối mới chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng số thịt lợn phân phối hàng năm. Sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước mới chỉ giải quyết được một phần rất nhỏ nhu hố xí sử dụng trong nước, phần chủ yếu sữa tiêu sử dụng vẫn từ nguồn sữa nhập khẩu.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 08:52:47.

Bình luận