Các kết quả đạt được trong tổ chức kê khai thuế thu nhập cá nhân

Trong công việc quản lý thuế tại TP.HCM đã vận dụng cơ chế khấu trừ tại nguồn và cơ chế tự khai, tự nộp. Tuy nhiên, để cơ chế tự khai, tự nộp mang thể vận dụng thành công, thì phải đáp ứng những điều kiện:
(i) Hệ thống luật thuế TNCN phải thực sự sáng tỏ, NNT mang thể thuận lợi tiếp cận và tìm hiểu những quy định của luật thuế TNCN;
(ii) Trình độ dân trí cao, sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật của NNT tốt; công việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả tích cực;
(iii) Những cơ quan hành pháp phải mang năng lực quản lý cao và phối hợp tốt với những cơ thuế quan trong công việc quản lý đối tượng nộp thuế;
(iv) Tăng tính hiệu quả trong công việc thanh tra, rà soát;
(v) Mang chế tài pháp luật đủ nghiêm để răn đe và trừng trị những hành vi vi phạm pháp luật thuế và những quy định về kê khai, nộp thuế.
Việc tổ chức kê khai trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Do đó, cục thuế Tp.HCM chủ yếu sử dụng phương pháp khấu trừ tại nguồn và vận dụng cho những khoản thu nhập phát sinh mang tính chất ổn định như thu nhập từ tiền lương, tiền công Theo đó, tư nhân hoặc đơn vị chi trả thu nhập phải tiến hành khấu
trừ trước số thuế phải nộp của tư nhân để nộp cho cục thuế TP.HCM hoặc chi cục thuế những quận, quận, sau đó mới tiến hành chi trả phần còn lại cho tư nhân thừa hưởng.
Tuy giá tiền hành thu cho phương pháp này thấp, thứ tự quản lý đơn thuần nhưng mức độ công bằng của phương pháp này ko cao. Nó chỉ quản lý và thu được thuế của những khoản thu nhập rõ ràng, chính thống, trong lúc đó những khoản thu nhập khác mang thể bị bỏ qua do ko kiểm soát được.
Hiện nay việc quản lý kê khai và thu thuế TNCN đối với người Việt Nam tại những chi cục thuế theo phương pháp tự khai, tự nộp còn nhiều bất cập. Những số liệu thống kê chưa rõ ràng và ko sáng tỏ để mang thể thuận lợi tiếp cận. Do đó, ko thích hợp để phân tích.

Rate this post

Bình luận