Nội dung hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Việc hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư nhằm mục tiêu xác lập một mức cơ cấu vốn đầu tư cân đối, vững bền nhằm gia tăng tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu, tránh tầm giá sử dụng vốn bình quân gia tăng trị giá DN. Việc hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư bao gồm những nội dung trọng tâm sau:

Hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư đối với những khoản nợ vay

Hoàn thiện đối với những khoản nợ vay là việc thay đổi quy mô, cơ cấu và hình thức huy động đối với những khoản nợ vay của DN. Đối với trường hợp DN gặp vấn đề về tài chính, việc hoàn thiện được thực hiện thông qua việc cắt giảm những khoản nợ vay nhằm tránh rủi ro tài chính và tầm giá sử dụng nợ vay. Trong trường hợp hoạt động kinh doanh sở hữu hiệu quả, doanh nghiêp cũng sở hữu thể hoàn thiện những khoản nợ vay nhằm tăng hiệu quả hoạt động của DN qua việc lựa chọn đối với những khoản vay mới sở hữu lãi suất thấp hơn trên thị trường. Ngoài ra, việc phổ thông hoá dụng cụ và hình thức và kỳ hạn vay nợ là việc làm cần thiết đối với DN. Tuy thuộc vào thực trạng mà DN sở hữu hoạt động hoàn thiện nợ vay từ đơn thuần tới phức tạp nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Những DN sở hữu thể thực hiện hoàn thiện đối với những khoản nợ vay theo những phương thức sau: (i) Giao dịch giảm lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, giảm nợ vay; (ii) Chuyển nợ vay thành vốn góp cổ phần; (iii) Rộng rãi hoá hình thức huy động nợ vay.

Hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư đối với vốn chủ sở hữu: Trong trường hợp vốn đầu tư chủ sở hữu của DN quá thấp, tác động tiêu cực tới sự độc lập về mặt tài chính và tính tự chủ đối với quyết định về hoạt động kinh doanh, việc hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư cần được thực hiện theo hướng gia tăng quy mô và tỷ trọng vốn đầu tư chủ sở hữu. Tuy nhiên, việc sử dụng vốn đầu tư chủ sở hữu quá cao cũng gây trở ngại cho DN như gia tăng tầm giá sử dụng vốn, ko tận dụng đực ưu thế của đòn bẩy tài chính. Bởi vậy, trong trường hợp này, DN sở hữu thể thực hiện điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu nhằm phát huy tính hiệu quả của đòn bẩy tài chính. Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư đối với vốn chủ sở hữu bao gồm: (i) Tậu lại cổ phần; (ii) Hoán đổi chứng khoán cũ lấy chứng khoán mới; (iii) Gia tăng vốn góp của chủ sở hữu; (iv) Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư thường xuyên và tạm thời phù hơp với cơ cấu tài sản.

Rate this post

Bình luận