Giải pháp đổi mới công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo hướng tự tuân thủ ( tham khảo)

Đổi mới công việc quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo hướng tự tuân thủ.
Những giải pháp cụ thể như sau:
(1) Cơ thuế quan thường xuyên thông tin cho NNT biết những giao dịch phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN và nợ đọng như một cách thức đôn đốc, nhắc nhở về ý thức tự tuân thủ của NNT.
(2) Giao mục tiêu thu nợ cho từng Phòng liên quan và từng Chi cục Thuế; thực hiện giám sát, đôn đốc những đơn vị triển khai công việc thu nợ đúng trật tự, quy định nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nợ thuế cuối những năm ko vượt quá mục tiêu thu nợ đã đạt được trong năm trước đó.
(3) Triển khai đồng bộ những giải pháp: thực hiện ban hành 100% thông tin tiền thuế nợ và tiền chậm nộp; rà soát 100% những khoản nợ thuế, phân loại nợ thuế, thường xuyên đối chiếu nợ nhằm xác định đúng số nợ. Công bố trên những phương tiện thông tin đại chúng thông tin những NNT cố tình dây dưa nợ thuế, nợ thuế to, thời kì nợ thuế kéo dài.
(4) Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục khắc phục những hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ thuế và gia hạn nộp thuế của NNT theo đúng quy định.
(5) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Quận, Thị xã, những Sở, Ban, ngành liên quan trong việc đôn đốc thu, cưỡng chế nợ thuế và những khoản thu liên quan tới đất theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật để thu hồi nợ thuế.
Những đề xuất của NCS trên đây mang điểm khác biệt so với những giải pháp đã và đang thực hiện ở chỗ:
Một là, mô phỏng tuân thủ chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục nhưng ko nhất thiết phải nặng nề. Ví dụ như lúc Microsoft lần đầu phát hành sản phẩm phần mềm của hãng cũng phải mất hơn 10 năm trang bị tri thức cho người tiêu sử dụng hiểu về sản phẩm của hãng. Lúc người tiêu sử dụng đã mang tri thức về sản phẩm họ sẽ ko mất thời kì để tiếp tục sử dụng những sản phẩm nâng cấp sau này của hãng, và hãng cũng ko cần phải tiến hành những chương trình quảng cáo tốn kém nữa mà vẫn nắm trọn trái tim người tiêu sử dụng. Trong trường hợp nghiên cứu, tri thức về thuế TNCN ko phải bất kỳ NNT nào cũng tự vấn và được trang bị đầy đủ, do đó Nhà nước cần thông qua những kênh tuyên truyền, sử dụng sức mạnh của cách mệnh kỹ thuật để trang bị tri thức cho NNT, giúp họ nắm bắt được đường lối, quan niệm, chính sách của Đảng và Nhà nước về thuế TNCN. Sau này, lúc chính sách mang sự thay đổi NNT mang thể tự cập nhật, tương tự chính sách sẽ tiện dụng đi vào cuộc sống hơn. Hai là, ko phải cứ chuyển đổi mô phỏng quản lý thuế là phải thay đổi chính sách mới. Điều quan yếu là phải thay đổi tư duy của những người quản lý. NCS cho rằng nền tảng chính sách pháp luật về thuế TNCN hiện nay về cơ bản giải quyết được yêu cầu quản lý chung. Tuy nhiên, người quản lý cần thay đổi tư duy để mang thể tạo ra những thay đổi tích cực hơn. Ví dụ, cũng là kinh doanh nhà cung cấp vận tải như Vinasun (taxi truyền thống) và Seize (taxi kỹ thuật) thì rõ ràng cũng là kinh doanh taxi, cũng xe tương đối, cũng tài xế. Tuy nhiên, tư duy quản lý đổi mới của Seize đã tạo nên sức mạnh chiếm lĩnh trái tim người tiêu sử dụng Việt Nam. Do đó, NCS cho rằng giải pháp tốt nhất là thay đổi tư duy của cán bộ quản lý thuế, cán bộ mới là người tạo ra cuộc cách mệnh thật sự, cuôc cách mệnh chiếm lấy lòng tin và sự hài lòng của NNT. Cán bộ thuế ko phải là người phục vụ chính sách thuế đơn thuần, chính sách thuế mang thể chưa tốt thì mang thể sửa, mang thể điều chỉnh chứ NNT ko hài lòng thì mức độ tuân thủ sẽ
thấp.

Rate this post

Bình luận