Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ở nước ta

Những thành tựu về phát triển kinh tế trong những năm sắp đây đã góp phần làm thay đổi cơ bản cơ cấu tiêu tiêu dùng dân cư giới, hạn tiêu tiêu dùng cho tồn tại đang dần dần vượt qua để tiến tới tiêu tiêu dùng phát triển. Cơ cấu tiêu tiêu dùng trực tiếp sản phẩm nông nghiệp cũng đang chuyển dần từ tiêu tiêu dùng những sản phẩm thứ cấp, của trồng trọt như lương thực là chính sang tiêu tiêu dùng những sản phẩm cao cấp của ngành chăn nuôi như: thịt, trứng, sữa, thuỷ sản v.v…. Do vậy hiện tại và tương lai nhu cầu về những sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng lên nahnh chóng. Tuy nhiên, nước ta cũng sở hữu nhiều tiềm năng để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trên tất cả những phương diện lấy thịt, trứng, sữa. Vì vậy mục tiêu phát triển chăn nuôi trở thành một ngành sản xuất chính độc lập trong nông nghiệp ko khỉ là ước muốn mà là một mục tiêu phấn đầu sở hữu đầy tiềm năng và hiện thực.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, phát triển chăn nuôi nước ta trong thời kì tới cần chú ý tốt một số giải pháp cơ bản sau đây:

a-   Xác định đúng vị thế, tiềm năng và thế mạnh của mỗi vùng để phát triển những hoạt động chăn nuôi thích hợp.

Vùng đồng bằng là vùng trung tâm về sản xuất lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày và thích hợp với điều kiện phát triển nhiều loại cây thức ăn gia súc. Do vậy, phương hướng cơ bản của vùng đồng bằng là chăn nuôi lợn những loại, chăn nuôi gia cầm bán công nghiệp kết hợp chăn thả tự nhiên, chú trọng tới chăn nuôi gia cầm lấy trứng, đẩy mạnh phát triển đàn vịt, ngan để tận dụng những nguồn thức ăn tự nhiên. ở một số vùng đồng bằng cũng sở hữu thế mạnh trong chăn nuôi đại gia súc như chăn nuôi bò thịt, bò sữa.

Vùng ven thị thành và khu công nghiệp sở hữu nhu nhà cầu thụ sản phẩm chăn nuôi rất to đồng thời sở hữu nhiều chế phụ phẩm và thức ăn công nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh những hình thức chăn nuôi lợn, gia cầm tập trung theo phương thức chăn nuôi công nghiệp lấy thịt và trứng.

Khu vực trung du và miền núi là vùng sở hữu nhiều tiềm năng tự nhiên cho phát triển chăn nuôi như đồng cỏ, những nguồn thức ăn xanh, những sản phẩm trồng trọt, do vậy vùng này trước hết cần đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc như bò, ngựa, dê để khai thác khả năng phát triển thức ăn xanh, thức ăn tự nhiên, đồng thời cũng là loại hàng hoá sở hữu thể tự di chuyển trên điều kiện địa hình khó khăn, thiếu phương tiện liên lạc. Phương hướng cơ bản của chăn nuôi đại gia súc ở vùng núi là chăn nuôi lấy thịt theo phương thức chăn thả tự nhiên kết hợp với những nguồn thức ăn được sản xuất theo qui hoạch. ở những vùng sở hữu điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh chăn nuôi lấy sữa, nhất là những vùng thuận tiện liên lạc, thuận tiện vận chuyển sản phẩm sữa tươi về những thành xã và khu công nghiệp. Vùng trung du miền núi cũng cần được chú ý phát triển nuôi ong lấy mật và tiểu gia súc như dê, thỏ v.v…

b-   Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển ứng dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.

Trước hết, cần đầu tư cho công việc nghiên cứu lai tạo, thích ứng những giống gia súc gia cầm sở hữu năng suất sản phẩm cao, thích ứng rộng rãi với những điều kiện chăn nuôi ở những vùng nước ta như chăn nuôi kết hợp chăn thả tự nhiên ở vùng trung du và miền núi, chăn nuôi bán công nghiệp ở vùng đồng bằng và chăn nuôi công nghiệp ở những vùng ven đô. Cần chú ý đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới tay người chăn nuôi để thay thế cơ bản những kinh nghiệm chăn nuôi truyền thống bằng những tri thức và kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến.

c-    Đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn thức ăn vững chắc cho chăn nuôi.

Để chăn nuôi sở hữu thể phát triển trở thành ngành sản xuất chính, độc lập thì hạ tầng trước tiên là nguồn thức ăn phải được đảm bảo ổn định, vững chắc. Muốn vậy, hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi phải được qui hoạch trở nên một ngành sản xuất độc lập chứ ko phải là nguồn thức ăn tận dụng hoặc phụ thuộc vào tự nhiên. Trong sản xuất ngành trồng trọt phải chú ý qui hoạch vùng trồng cây thức ăn gia súc, phải cải tạo và qui hoạch phát triển những đồng cỏ tự nhiên thành những khu chăn thả, vùng trồng cây thức ăn, xúc tiến mạnh mẽ việc phát triển những hạ tầng chế biến thức ăn công nghiệp, thức ăn tổng hợp ko chỉ cho chăn nuôi gia cầm theo phương thức công nghiệp mà chế biến thức ăn tổng hợp cho cả chăn nuôi lợn, bò sữa theo phương thức chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp.

d-   Làm tốt công việc thú y  để đảm bảo phòng trừ dịch bệnh cho gia súc.

Do điều kiện tự nhiên và môi trường của nước ta sở hữu rất nhiều thuận lợi cho phát triển chăn nuôi nói chung, track khó khăn về dịch bệnh cũng rất to. Dịch bệnh gia súc sở hữu thể bùng phát và lan rộng trên nhiều vùng trong cả nước. Vì vậy công việc thú ý phải hết sức coi trọng sở hữu đủ phương tiện và thuốc thú ý để sở hữu thể phòng chống ngăn ngừa được dịch bệnh và sở hữu khả năng dập tắt dịch bệnh nhanh để hạn chế thiệt hại thấp nhất do dịch bệnh gây ra đối với ngành chăn nuôi. Vì vậy cần phải hiện đại hoá, tăng cường năng lực ngành thú y. Chủ động khống chế dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc, quản lý hệ thống thuốc thú y đảm bảo phòng trừ dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người, thực phẩm.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 10:40:54.

Bình luận