Tìm hiểu phương thức cấp vốn theo vòng đời phát triển của một công ty

  Doanh nghiệp bạn sở hữu còn trong giai đoạn khởi nghiệp, hay đã trở thành một đơn vị tăng trưởng đã và đang khai thác tiềm năng phát triển của mình? Hay đơn vị bạn vẫn đang ở đâu đó giữa hai thái cực này? Thật hữu ích lúc lùi lại và quan sát vòng đời theo giả thiết của doanh nghiệp gồm những giai đoạn khởi sự, phát triển và trường thành. Hành động này sẽ giúp chúng ta hiểu được cách thức và thời khắc mà những hình thức cấp vốn khác nhau – và những tổ chức cấp vốn khác nhau – nhập cuộc. Chúng ta đả quan sát phần nào trong những mô tả về đơn vị Amalgamated và eBay. Sau đây, chúng ta xem xét một trường hợp phổ quát hơn được chia thành bốn giai đoạn: khởi nghiệp, phát triển 1, phát triển 2, và tăng trưởng

Giai đoạn khởi nghiệp

Doanh nghiệp Amalgamated là một trường hợp khởi sự doanh nghiệp khá tiêu biểu. McDuff – nhà quản lý sáng lập đơn vị trong giai đoạn này phải tìm tài chính cần thiết để sắm tài sản và cấp vốn cho những hoạt động kinh doanh, số vốn này thường xuất phát từ tiền tiết kiệm tư nhân, tiền vay hoặc góp vốn từ bạn bè và người thân, và trong một số trường hợp còn sở hữu những “mạnh thường quân” xuất vốn – những nhà doanh nghiệp nhìn thấy thời cơ dưới vai trò cho vay hoặc sở hữu phần nhỏ. Nhà băng địa phương cũng sở hữu thể cho vay vốn nếu sở hữu vật thế chấp thỏa đáng. Dù nhiều đơn vị trong giai đoạn này đă cổ phần hoá, nhưng những cổ phần của họ thường được một số ít tư nhân nắm giữ và ko sở hữu thị trường thực tế.

Giai đoạn phát triển 1

Trong suốt giai đoạn này, doanh nghiệp mở rộng doanh thu và phát triển trên hạ tầng những khách hàng đáng tin cậy. Kết quả là họ cần nhiều vốn hơn. Một số tài chính, như chúng ta đã thấy trong trường hợp eBay, phát sinh qua lợi nhuận tái đầu tư từ hoạt dộng kinh doanh. Nhưng để đơn vị phát triển mạnh mẽ cần yếu nhiều vốn hơn. Bằng cách chứng minh sự tín nhiệm trong hoạt động kinh doanh, nói chung doanh nghiệp sở hữu thể thu hút được tài chính bên ngoài tiện lợi hon so với trước đây.

Vốn dưới hình thức nợ trong giai đoạn này thường là nợ nhà băng địa phương, trong lúc đó vốn chủ sở hữu được thu thập qua việc bán cổ phiếu tư nhân cho những nhà đầu tư địa phương. Doanh nghiệp vẫn còn quá nhỏ để sở hữu thể tung cổ phiếu cho công chúng. Do đó, đơn vị ko thể sở hữu được thị trường vốn rộng to hơn. Nếu đơn vị thuộc một ngành công nghiệp”nóng”, hoặc nếu sắp tạo ra bước ngoặt với một sản phẩm độc quyền sở hữu thể thay đổi số phận, đơn vị sẽ thu hút nhiều sự chú ý của những nhà cấp vốn mạo hiểm.

Cấp vốn mạo hiểm ?

Nhà cấp vón mạo hỉém hay hãng cấp vốn mạo hiểm là một nhà đầu tư chấp nhận mức rủi ro cao đế tìm một vị trí vốn chủ sở hữu trong một đơn vị ở giai đoạn khởi nghiệp hoặc phát triển ban sơ sở hữu nhiều tiềm năng. Đổi lại với 50 vốn đầu tư đó, nhà cấp vốn này sẽ được nhận một tỷ lệ đáng kể về quyền sở hữu doanh nghiệp và vị trí trong hội đồng quản trị. Những nhà cấp vốn này tham gia nhiều vào việc quản lý chiến lược của đơn vị non trẻ mà họ đầu tư và thường là cầu nối giữa đơn vị này với những nhà cung ứng cũng như những đồng minh kinh doanh tiềm năng. Trong nhiều trường hợp, họ tuyển chuyên gia quản lý và kỹ thuật mà đơn vị này cần để thành công.

Nhà cấp vốn mạo hiểm ko chấp thuận với tỷ lệ sinh lời hàng năm 15 tới 20% – một tỷ lệ vẫn làm hài lòng những nhà đâu tư cổ phiếu thường. Ý thức được tiếng nói của mình trong nhiều thương vụ, họ chờ đợi một tỷ lệ sinh lời khổng lồ trên việc đầu tư rủi ro. Nhìn chung, những nhà cấp vốn này tìm những đơn vị nhỏ sở hữu tiềm năng sinh lời mười lần số vốn đầu tư rủi ro của họ trong vòng 5 năm. Hâu hết đều nhằm lấy lại tiền đầu tư qua việc bán cổ phiếu cho công chúng ban sơ hoặc phát hành cổ phiếu tiếp theo của đơn vị, và tiến tới thời cơ kế tiếp.

Georges Doriot – một giáo sư Trường Kinh doanh Harvard – đã tổ chức tài chính đầu tư rủi ro trước tiên của mình cho tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Mỹ (ARD) vào cuối thập niên 1940 để thu lợi từ những đơn vị kỹ thuật cao quy mô nhỏ đang được nuôi dưỡng trong những phòng thí nhiệm của Harvard và MIT. ông đã đầu tư nhiều nhất và Doanh nghiệp Thiết bị Kỹ thuật số (DEC} – một đơn vị do kỹ sư trẽ được huấn luyện ở MIT là Kenneth Olsen thành lập. Nhận mặt thời cơ, Doriot đã đầu tư 70.000 USD cho DEC vào năm 1957. Nãm 1971, Doríot đã thu được đén 355 triệu USD.

Giai đoạn phát triển 2

Hầu hết những đơn vị ko bao giờ vượt quá giai đoạn phát triển trước tiên. Nhưng những đơn vị làm được điều đó lại được tiếp cận nhiều thời cơ cấp vốn hơn, đặc trưng là thị trường cổ phiếu bán cho công chúng và trái phiếu. Những đơn vị trải qua giai đoạn phát triển thứ hai này đã chứng minh được khả năng sinh lời đối với những nguồn cấp vốn truyền thống. Viễn cảnh phát triển trong tương lai là một sự cám dỗ mạnh đối với những nhà đầu tư vốn – những người kỳ vọng sắm cổ phiếu lúc chúng vẫn còn rẻ và chưa được nhiều người biết tới, chứa giữ rồi bán lại với giá cao để thu lợi nhuận.

Những nhà băng địa phương cũng là nguồn cấp vốn bên ngoài quan yếu trong giai đoạn này. Doanh nghiệp hiện tại đã chứng tỏ khả năng tạo doanh thu và trả tiền những khoản nợ một cách thuyết phục. Tài sản của đơn vị sở hữu thể tiêu dùng làm thế chấp. Doanh nghiệp cũng sở hữu thể phát triển tới mức vượt vốn vay của nhà băng địa phương, trong trường hợp đó đơn vị sở hữu thể chuyển lên một nhà băng tiền tệ trung ương to hon.

Thời khắc quan yếu trong giai đoạn phát triển thứ hai là IPO mà chúng ta đã mô tả trong ví dụ eBay. Những IPO được quản lý bởi một hoặc nhiều hãng cấp vốn đầu tư do đơn vị phát hành lựa chọn. Những chủ nhà băng đầu tư này giúp đơn vị phát hành IPO thông qua những yêu cầu nghiêm nhặt thương xuyên của việc phát hành cổ phiếu cho công chúng. Quan yếu hơn, nhà băng đầu tư và nhóm những nhà kinh doanh cổ phiếu của mình đem lại khả năng tiếp cận hàng triệu nhà đầu tư tiềm năng: nhà đầu tư tư nhân, quỹ tương hỗ, quỹ hưu và những nhà quản lý tiền tư nhân.

Việc phân phối cổ phần thông qua một IPO khá tốn kém, gồm những khoản phí đáng kể cho những kế toán và trạng sư, và khoản cắt giám to đối với nhà băng đầu tư và nhóm kinh doanh cổ phiếu của họ. Nhưng một IPO thành công sở hữu thể ví như một sự “truyền máu” về tài chính. Doanh nghiệp bỗng nhiên thu được số lượng to tiền mặt sở hữu thể tiêu dùng để trả khoản vay, sắm lại cổ phiếu ưu đãi mà họ đã phát hành, và cấp vốn cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Giai đoạn tăng trưởng

Cây cối không thể nào vươn cao mãi. Những đơn vị cũng ko thể cứ phát triển liên tục. Tới một lúc nào đó, sự phát triển đấy sẽ dần ngừng lại vì một hoặc nhiều lý do sau:

Dù nguyên nhân là gì đi nữa, rất ít đơn vị duy trì được mức phát triển liên tục quá một thập niên. Điều đó ko sở hữu tức thị nhất thiết phải ngừng tăng trưởng và ko cần tiếp tục cấp vốn. Ngay cả những thị trường đã bảo hòa về những sản phẩm tăng trưởng như xe khá vẫn tiếp tục mở rộng do dân số tăng và lúc những người ở những nước chưa phát triển trở nên giàu sở hữu hơn và sở hữu nhu cầu về những sản phẩm đó. Đối với một doanh nghiệp to thì chi tăng 3% trong doanh thu cũng đòi hỏi cấp vốn nhiều thêm. Vì vậy, những đơn vị tăng trưởng thường liên quan tới những vụ sáp nhập, sắm lại, tái cơ cấu hay sở hữu những hoạt động khác, tất cả đều liên quan tới việc cấp vốn quan yếu.

Giả sử một đơn vị phát triển đang rẩt được tín nhiệm và sở hữu nhiều hình thức lựa chọn cấp vốn thêm từ bên ngoài. Đôi với những nhu cầu trước mắt, đơn vị sở hữu thể phát hành trái phiếu thương nghiệp ngắn hạn, tiêu dùng hạn mức tín dụng nhà băng, hoặc thương thảo một khoản vay sở hữu kỳ hạn với một nhà băng hay tổ chức tín dụng, như những đơn vị bảo hiểm và quỹ hưu. Doanh nghiệp sở hữu thể tiêu dùng tài sản và dòng tiền mặt hiện sở hữu để ký quỹ nhằm giảm giá tiền khoản vay. Một giải pháp thay thế nữa là đơn vị sở hữu thể thu được một khoản vốn đáng kể thông qua việc bán tài sản và thuê lại như trình bày ở chương 3.

Một đơn vị tăng trưởng và phát đạt cũng muốn tiếp cận thị trường vốn công chúng dưới dạng vay nợ (trái phiếu) và vốn chủ sở hữu (cổ phiếu), ở đây, việc tính toán thời kì là yếu tố quan yếu. Doanh nghiệp muốn bán trái phiếu của mình lúc lãi suất thấp và bán cổ phiếu của mình lúc giá cổ phiếu cao.

TÓM TẮT

Chương này đã trình bày cách thức cấp vốn cho những hoạt động kinh doanh và phát triển của đơn vị trong những giai đoạn khác nhau theo vòng đời đơn vị. Ở giai đoạn khởi nghiệp, một đơn vị thường dựa vào những tài chính sau đây:

Những đơn vị trải qua giai đoạn phát triển phải đối mặt với thách thức trong việc tìm nguồn cấp vốn để tương trợ. Những đơn vị phát triển thường dựa vào sự kết hợp những nguồn vổn phát sinh từ bên trong và nguồn cấp vốn bên ngoài nhờ bán vốn chủ sở hữu (cổ phiếu) hoặc bán nợ (trái phiếu thương nghiệp ngắn hạn, trái phiếu, hoặc cổ phiếu ưu đãi).

Rate this post

Bình luận