Đề xuất hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Việc đưa ra chính sách khuyến khích tài chính đầu tư chứng khoán trong bối cảnh Việt Nam còn hạn chế nguồn tài chính trong xã hội sở hữu ý nghĩa vô cùng quan yếu. Với định hướng là khuyến khích sự tham gia của những nhà đầu tư sở hữu tổ chức trong nước và nước ngoài với vai trò là những nhà đầu tư chứng khoán giỏi là hết sức cần thiết. Trước những hạn chế về thị trường chứng khoán và chính sách xúc tiến đầu tư chứng khoán trong thời kì qua và kết quả phân tích dữ liệu khảo sát về nhân tố tác động tới sinh lợi chứng khoán quyết định tới quyết định của nhà đầu tư, luận án nghiên cứu đề xuất những chính sách nhằm xúc tiến đầu tư chứng khoán theo một số hướng như sau:

Rate this post

Bình luận