Tiêu chuẩn đánh giá trong thuyết hành vi khách hàng là gì?

Những tiêu chuẩn thẩm định là những nét đặc thù của sản phẩm ( sự khác biệt độc lập mà ko với 1 sản phẩm nào khác với ) mà khách hàng tìm kiếm để tạo ra 1 nhu cầu nào đó.

Việc đo lường những tiêu chuẩn thẩm định thường ko thuận tiện ( ko dựa hoàn toàn vào cảm tính hay lí tính cứng nhắc ) và chúng ta với thể sử dụng những kỹ thuật như phỏng vấn trực tiếp, lập bản đồ nhận thức…

Những tiêu chuẩn thẩm định như giá cả, kích cỡ, màu sắc với thể được khách hàng thẩm định một cách thuận tiện và chuẩn xác. Những tiêu chuẩn khác như chất lượng, độ bền và những lợi ích về sức khỏe thì khó xét đoán hơn. Trong những trường hợp tương tự, khách hàng thường sử dụng giá cả, nhãn hiệu hoặc những tính chất khác như là 1 tính chất hướng dẫn về chất lượng.

Lúc khách hàng thẩm định những nhãn hiệu dựa vào vài tiêu chuẩn thẩm định, họ phải với một số phương pháp để lựa chọn một nhãn hiệu. Những quy tắc quyết định phục vụ cho mục đích này với 5 quy tắc quyết định thông thường được sử dụng là: quy tắc quyết định liên kết, tách rời, loại trừ, theo sự lựa chọn ưu tiên và đền bù. Sự lựa chọn theo cảm tính thường khác nhiều so với những quyết định với lý trí.

Những nhà quản trị advertising and marketing phải biết những nguyên tắc được khách hàng thuộc thị trường mục tiêu sử dụng, bởi vì những nguyên tắc khác nhau đòi hỏi những chiến lược advertising and marketing khác nhau.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 01:05:12.

Bình luận