Phương hướng phát triển chăn nuôi gia cầm ở nước ta

Nước ta nhất là những vùng đồng bằng châu thổ sở hữu nhiều diện tích mặt nước, sông hồ là nguồn cung ứng thức ăn sẵn sở hữu và sở hữu trị giá cho phát triển chăn nuôi vịt và ngan theo phương thức kết hợp với chăn thả tự nhiên tại những vùng những giống li sở hữu sức tăng trưởng nhanh thời kì sản xuất ngắn, trọng lượng cao. Thời kì phát triển chăn thả cũng phải tính toán lựa chọn và thời kỳ sở hữu sẵn nguồn thức ăn, điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi thích hợp với phương thức sản xuất chăn thả như vào vụ thu hoach lúa đông xuân và chuẩn bi sản xuất vụ hè thu.

Đối với đàn gia cầm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi những giống gà mới sở hữu năng suất cao, tốc độ tăng trọng nhanh thời kì sản xuất ngắn. Một mặt tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo phương thức công nghiệp tập trung tại những vùng ven trung tâm tỉnh thành thành phường, và những khu đông dân mở rộng hình thức chăn nuôi công nghiệp thả vườn để cung ứng sản phẩm tiêu sử dụng tại chỗ. Mặt khác, cần đẩy mạnh hình thức chăn nuôi thâm canh kết hợp chăn thả tự nhiên trên hạ tầng phát triển những giống gà vừa thích ứng với phương thức chăn nuôi thâm canh theo phương thức công nghiệp, vừa thích ứng với điều kiện chăn thả để tăng chất lượng sản phẩm mang tính tự nhiên. Phương thức này chú trọng phát triển chủ yếu ở những vùng trung du, đồi núi, những vùng đồng bằng sở hữu điều kiện địa bàn chăn thả.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 02:12:47.

Bình luận