Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Một trong những nhân tố tác động tới CSKT của Nhà nước tương trợ DN tăng NLCT là sự biến động chính trị, kinh tế toàn cầu, quá trình hội nhập của mỗi quốc gia vào nền kinh tế toàn cầu. Đặc trưng, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng mang lại nhiều lợi ích hơn đối với những nước đang phát triển. Do hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng làm cho những rào cản quốc tế ngày càng nới lỏng, nguồn lực di chuyển thuận tiện hơn giữa tất cả quốc gia nên xu hướng kiếm tiền ở một nơi, tận hưởng tại một chỗ khác sẽ ngày càng phổ biến.

Vị trí địa lý tự nhiên, địa kinh tế của mỗi quốc gia, địa phương là nhân tố cần được xem xét lúc hoạch định chính sách kinh tế của Nhà nước. Nếu quốc gia hoặc địa phương sở hữu vị trí địa lý ở đầu mối liên lạc, đầu mối giao lưu kinh tế quốc tế sẽ là lợi thế khó khăn trong trong phát triển kinh tế nói chung và trong việc hoạch định những chính sách nói riêng. Vị trí địa lý thuận lợi cho phép khai thác tối đa những nguồn lực và lợi thế so sánh của từng quốc gia và địa phương.

Điều kiện địa lý tự nhiên của mỗi quốc gia và vị trí cụ thể của từng địa phương rất khác nhau, địa phương nằm trong quốc gia nhưng lại mang tính đặc thù riêng cả về nguồn lực (đất đai, tài nguyên, quy mô dân số), thời tiết, khí hậu cũng như vị trí tự nhiên (đồng bằng, sở hữu biển, rừng núi, thành phố).

Sự phát triển, thịnh vượng của những doanh nghiệp là rường cột của sự phát triển kinh tế, liên quan chặt chẽ tới sự phát triển của quốc gia và địa phương. Tất cả các nước, địa phương sở hữu hàng ngũ doanh nghiệp mạnh, những tập đoàn to toàn cầu việc xem xét, hoạch định chính sách khác với tất cả quốc gia, địa phương chủ yếu doanh nghiệp nhỏ và vừa, sức khó khăn yếu. Nhận rõ mối quan hệ mật thiết của doanh nghiệp đối với việc phát triển kinh tế xã hội, những chính phủ cũng như chính quyền những địa phương luôn sở hữu xu hướng tương trợ doanh nghiệp ở mức độ cao nhất sở hữu thể. Tuy nhiên, do điều kiện phát triển của từng ngành nghề, nhóm ngành cũng như trình độ, năng lực của những doanh nghiệp ko giống nhau, vì thế chính sách của quốc gia (Trung ương) và địa phương phải được phân theo quy mô, mức độ khó khăn, ngành vùng và những nhóm doanh nghiệp cho thích hợp với trình độ và năng lực cụ thể của doanh nghiệp mới phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả của chính sách.

Rate this post

Bình luận