Ngoài trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp còn được hưởng những quyền lợi gì?

Theo quy định tại Điều 83,84,85 Luật bảo hiểm xã hội: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp còn được hưởng những quyền lợi:

– Hỗ trợ học nghề.

– Hỗ trợ tìm việc làm.

– Hưởng bảo hiểm y tế.

Rate this post

Bình luận