Lý thuyết thương mại mới, Michael Porter (1990)

Ko chỉ vậy, trong những dự án nghiên cứu liên quan tới lý thuyết thương nghiệp mới, Michael Porter (1990) đã đưa ra lý thuyết lợi thế khó khăn quốc gia (mô phỏng xoàn). Ông đã nêu bật tầm quan yếu của những nhân tố quốc gia trong việc xúc tiến lợi thế khó khăn của quốc gia. Theo mô phỏng này, bốn tính chất chính tạo nên yếu tố quyết định lợi thế khó khăn quốc gia:

+ Yếu tố nguồn lực sẵn sở hữu: Theo lý thuyết thương nghiệp cổ điển, bất kỳ quốc gia nào được ưu đãi một hoặc nhiều yếu tố sở hữu thể đạt được một lợi thế trên thị trường quốc tế. Tương tự, đối với những quốc gia ko sở hữu lao động giá thành thấp hoặc nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cần phải tăng năng suất lao động của họ và đổi mới thì mới sở hữu thể tăng khả năng khó khăn của mình.

+ Điều kiện cầu: Những nhóm khách hàng sẽ sở hữu mức cầu cao lúc môi trường kinh doanh lành mạnh. Điều này khuyến khích những doanh nghiệp trong quốc gia đổi mới và cải thiện chất lượng tiêu chuẩn sản phẩm của họ. Trong một số trường hợp, nhu cầu trong nước đủ to sở hữu the dẫn tới nhu cầu từ tất cả quốc gia khác được tăng lên. Hay nói cách khác, nhu cầu trong nước sở hữu thể tác động đáng kể tới sức tiêu thụ toàn cầu.

+ Những ngành tương trợ và sở hữu liên quan: Một quốc gia sở hữu lợi thế khó khăn trong những ngành tương trợ và sở hữu liên quan sẽ tạo ra lợi thế khó khăn cho doanh nghiệp như phân phối trong thời kì ngắn với giá thành thấp, sở hữu thể phân phối sự đổi mới và nâng cấp cho nhà sản xuất, do đó cải thiện chất lượng kỹ thuật. Tuy nhiên, một quốc gia ko nhất thiết phải sở hữu lợi thế khó khăn trong tất cả những ngành tương trợ và liên quan đe tạo lợi thế khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với những đầu vào ko sở hữu tác động quan yếu tới sự đổi mới hoặc hiệu quả của sản phẩm, kỹ thuật thì doanh nghiệp sở hữu th nhập khẩu.

+ Chiến lược, cơ cấu và môi trường khó khăn ngành: cấu trúc và chiến lược của những tổ chức thường khác nhau giữa tất cả quốc gia. Đối với một số quốc gia, những tổ chức vừa và nhỏ sở hữu năng suất cao hơn so với những tổ chức to. Thậm chí trong bất kỳ khu vực nào của quốc gia, sở hữu thể sở hữu cả đối thủ khó khăn trong và ngoài nước phân phối sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, sự khó khăn cũng xúc tiến những doanh nghiệp đổi mới theo những cách khác nhau. Trong một số phương diện đây được xem như một lợi thế vì nó khuyến khích những doanh nghiệp cải thiện hiệu suất của mình. Theo lý thuyết của Michael Porter, những nước nên xuất khẩu những sản phẩm mặc cả bốn thành phần của mô phỏng xoàn sở hữu điều kiện thuận lợi, và nhập khẩu những sản phẩm trong những ngành tại đó những thành phần của mô phỏng ko sở hữu điều kiện thuận lợi.

Trong những năm sắp đây, mô phỏng Gravity đã được sử dụng rất nhiều trong phân tích những yếu tố tác động tới thương nghiệp quốc tế. Mô phỏng này do Tinbergen phát triển năm 1962 và sử dụng để phân tích dòng thương nghiệp quốc tế. Đây là mô phỏng được dựa trên hạ tầng mô phỏng lực vạn vật quyến rũ của Newton, mà theo đó lực quyến rũ giữa hai vật sở hữu tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Mô phỏng lực vạn vật quyến rũ (Mô phỏng gravity) ứng dụng trong thương nghiệp tune phương sở hữu dạng như sau (Krugman và Maurice, 2005):Tij là luồng chảy thương nghiệp từ địa đi m i sang địa đi m j. Yi và Yj là quy mô nền kinh tế của địa đi m i và địa đi m j. Nếu T được đo lường bởi luồng tiền  (trị giá xuất khẩu) thì Y thường là tổng sản phẩm quốc nội hoặc tổng thu nhập quốc dân của mỗi địa đi m. Dij là khoảng cách giữa hai địa đi m (thường là khoảng cách giữa hai trung tâm của i và của j).

Nhiều nhà nghiên cứu sau đó đã phát triển hàng loạt những mô phỏng kinh tế để giảng giải dòng thương nghiệp tune phương. Mô phỏng Gravity từ lâu bị chỉ trích vì thiếu nền tảng lý thuyết. Vì vậy trong những năm sắp đây, việc phân phối sự tương trợ lý thuyết cho mô phỏng lực quyến rũ đã được chú trọng hơn.

Linnemann (1966) (trích trong Rahman, 2003) sở hữu lẽ là tác giả trước hết đã phân phối nền tảng lý thuyết cho mô phỏng lực quyến rũ. Ông đã cho thấy rằng phương trình gravity sở hữu thể được dựa trên hạ tầng từ một mô phỏng thăng bằng cục bộ. Dòng chảy thương nghiệp giữa hai nước i và j được giảng giải bởi những yếu tố cho thấy tổng cung tiềm năng của nước i, tổng cầu tiềm năng của nước j, và những yếu tố làm cản trở dòng chảy thương nghiệp giữa i và j. Những mô phỏng gravity sau đó đạt được bởi sự thăng bằng của cung và cầu.

Tuy nhiên, Bergstrand (1985) đã phê phán phương pháp này vì chưa đủ khả năng giảng giải dạng hàm cấp số nhân của phương trình Gravity và cho rằng phương trình gravity sở hữu thể ko chuẩn do bỏ qua biến giá cả. B ergstrand đã sử dụng nền tảng kinh tế vi mô để giảng giải mô phỏng Gravity. Việc phân phối hàng hóa sở hữu nguồn gốc từ tối đa hoá lợi nhuận của những tổ chức và nhu cầu thương nghiệp sở hữu nguồn gốc từ tối đa hoá hàm thoả dụng sở hữu độ co giãn thay thế nhất thiết tuỳ thuộc vào hạn chế của thu nhập.

Những tác giả khác đã phấn đấu để chuyển hoá mô phỏng gravity từ những lý thuyết thương nghiệp quốc tế. Eaton và Kortum (1997) phát triển mô phỏng Ricardo và chỉ ra rằng phương trình gravity sở hữu thể được lấy từ lý luận của Ricardo nhưng xác định thông số cơ bản của kỹ thuật. Trong lúc Deardorff (1998) đã chứng minh rằng mô phỏng gravity sở hữu thể phát sinh từ hai trường hợp đặc trưng của mô phỏng Heckscher-Ohlin là sở hữu và ko sở hữu sự cản trở thương nghiệp.

Mặc dù vậy, mô phỏng gravity rất thành công về thực nghiệm. Mô phỏng này hiện nay đã được ứng dụng để ước tính cho nhiều quốc gia. Rahman (2003) sử dụng ba phương trình cho xuất khẩu, nhập khẩu và tổng thương nghiệp để nghiên cứu dòng chảy thương nghiệp giữa Bangladesh và những đối tác thương nghiệp to của Bangladesh. Ông thấy rằng thương nghiệp của Bangladesh nói chung được xác định bởi quy mô của nền kinh tế, GNP bình quân đầu người, khoảng cách và độ mở của nền kinh tế. Blomqvist (2004) ứng dụng mô phỏng gravity để giảng giải dòng thương nghiệp của Singapore. Kết quả nghiên cứu cho thấy những biến GDP và khoảng cách sở hữu khả năng giảng giải rất to đối với thương nghiệp. Anaman và Al- Kharusi (2003) mặt khác lại cho rằng yếu tố quyết định của thương nghiệp của Brunei với EU chủ yếu là từ dân số Brunei và những nước EU.

Mô phỏng gravity cũng được ứng dụng để giảng giải những mối quan hệ thương nghiệp giữa những khối thương nghiệp và thương nghiệp nội khối của những khối kinh tế. Sử dụng mô phỏng gravity, Tang (2003) thấy rằng hội nhập EU đã dẫn tới giảm đáng kể thương nghiệp với Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Khu vực mậu dịch tự do B ắc Mỹ (NAFTA) trong giai đoạn 1981- 2000. Thomton và Goglio (2002) chứng minh tầm quan yếu của quy mô kinh tế, khoảng cách địa lý và tiếng nói chung trong thương nghiệp tune phương nội bộ khu vực ASEAN.

Martinez-Zarzoso và cùng sự (2004) phân loại những khu vực xuất khẩu theo sự nhạy cảm của xuất khẩu với khoảng cách địa lý và khoảng cách kinh tế. Trong phạm vi mô phỏng gravity, họ sở hữu thể xác định những mặt hàng nào sở hữu được thế mạnh xuất khẩu. Kết quả cho thấy những ngành như giày dép, đồ gỗ sở hữu hiệu ứng địa lý cao và quan yếu trong thương nghiệp tune phương giữa EU và những nước trong khối thị trường chung Nam Mỹ (bao gồm Argentina, Paraguay, Uruguay và Brazil).

Rate this post

Bình luận