Chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Để triển khai và kiểm soát thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ của những DN could ko phải loay hoay hay trong tình trạng thụ động, ứng phó thì những DN could cần coi trọng vị trí trung tâm trong hoạch định thực hiện. Nội dung của hoạch định thực hiện TNXH đối với NLĐ của những DN could cần tập trung:

Thiết lập mục tiêu thực hiện giúp đạt được những kết quả tối ưu cho DN. Do vậy trong hoạch định thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ thiết lập mục tiêu càng rõ ràng, cụ thể thì khả năng chạm đích càng cao. Trật tự thiết lập mục tiêu thực hiện TNXH đối với NLĐ của những DN could (xem hình 4.2).

Bước 1: Liệt kê những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Bước 2: Phân tích những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích  cho NLĐ. Trong đó mục tiêu dưới 1 năm là thường là mục tiêu ngắn hạn, từ 1 năm tới 3 năm được coi là mục tiêu trung hạn, và trên 3 năm là mục tiêu dài hạn về  thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ của những DN could.

Bước 3: Tổng hợp những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Đối với những DN could chủ yếu là could gia công do đó từ những DN sở hữu quy mô nhỏ tới những DN sở hữu quy mô to đều sở hữu những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Trong ngắn hạn do nhu cầu sản xuất với số lượng to lúc sở hữu đơn hàng gấp một số DN huy động thêm lao động thời vụ hoặc ký những hợp đồng ngắn hạn với NLĐ nên việc thực hiện trong thời kì ngắn này là đảm bảo quyền của NLĐ như tiền lương tối thiểu, thời kì làm việc, tiền lương làm thêm giờ đúng quy định của PLLĐ. Đối với những DN để đạt được hiệu quả thực hiện những DN này xây dựng những mục tiêu trung hạn và dài hạn cả về TNXH đảm bảo quyền và lợi ích như: Thực hiện trang bị bảo hộ lao động, theo dõi và rà soát định kỳ 6 tháng/lần, trả lương khó khăn, trả phụ cấp trợ cấp cao hơn quy định, tương trợ nhà ở, tổ chức những hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, thể thao… Tương tự, những DN could lúc thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ thông thường ko phải chỉ hướng tới một mục tiêu, mà thường là một hệ thống những mục tiêu.

Bước 1: Liệt kê những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ trong gồm từ hình thành, tăng trưởng và suy thoái.

Bước 2: Trong mỗi giai đoạn phát triển này căn cứ vào những điều kiện, đặc điểm của DN mà DN chọn lựa những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền hay lợi ích cho NLĐ sao cho thích hợp. Giai đoạn hình thành DN hướng tới thực hiện TNXH đảm bảo quyền để tuân thủ PLLĐ cũng như tuyển mộ được NLĐ trên thị trường; Giai đoạn tăng trưởng coi trọng cả TNXH đảm bảo lợi ích cho NLĐ; Giai đoạn ổn định đặc trưng hướng tới thực hiện TNXH đảm bảo quyền, lợi ích cho NLĐ để thu hút, giữ chân được lao động giỏi, lành nghề; Giai đoạn suy thoái vì phải đối mặt với nhiều khó khăn nên DN thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ được đặt lên hàng đầu.

Bước 3: Mỗi giai đoạn phát triển những DN could đều phải thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Do vậy, tổng hợp những mục tiêu thực hiện được đề xuất trong giai đoạn hình thành, tăng trưởng, ổn định và suy thoái (xem bảng 4.2).

Thiết lập mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ tại những DN could về cơ bản tuân thủ theo nguyên lý SMART – thông minh [119] đó là:

Cụ thể (S – Particular): Mục tiêu thực hiện trước tiên phải được thiết kế một cách cụ thể, rõ ràng. Tập trung vào thiết lập và khái niệm rõ ràng những mục tiêu to như  là “phải đạt được 2 CoC: SA8000, OHSAS 18001” chứ ko phải là đạt được nhiều CoC. Mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ càng cụ thể thì càng tạo ra loại đích rõ ràng để DN tập trung nguồn lực đạt được.

Sở hữu thể đo lường được (M – Measurable): Mục tiêu thực hiện phải được gắn liền với những con số hay số liệu ghi nhận. Đây chính là một phần quan yếu để đảm bảo mục tiêu sở hữu sức nặng, sở hữu thể đo đạc, đong đếm được. Những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ được đo lường qua những tiêu chí: tỷ lệ NLĐ tham gia tổ chức Công đoàn, số lượng những chương trình chăm sóc sức khỏe…

Sở hữu thể đạt được (A – Attainable): DN với những nguồn lực là hữu hạn vì vậy lúc đặt mục tiêu ko nên quá xa vời. Để thu hút NLĐ sở hữu trình độ, độ lành nghề thì TNXH đảm bảo lợi ích về chương trình chăm sóc sức khỏe tăng, tương trợ nhà ở cho NLĐ… là rất cần thiết nhưng phải thích hợp với năng lực tài chính của DN.

Sở hữu tính thực tiễn cao (R – Related): Mục tiêu thực hiện chỉ sở hữu thể đạt được dựa trên những điều kiện hiện thời của DN và những điều kiện thực tế bên ngoài. DN mong muốn thực hiện TNXH đảm bảo lợi ích như tăng lương cho NLĐ lên 50% nhưng cũng phải tính tới khủng hoảng, suy thoái kinh tế và biến động từ môi trường kinh doanh sở hữu thể sẽ xảy ra trong môi trường kinh doanh nhiều biến động và thử thách.

Đúng hạn định (T- Time-Certain): Hạn định cho biết rõ mốc khởi đầu và kết  thúc để chạm đích đúng thời hạn. Ví như DN đăng ký đạt chứng chỉ SA8000 để thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ. DN cần phải thiết lập hạn định về thời kì phải hoàn thành trong vòng 2 năm từ 1/2019-12/2021.

Trong TMQT những tiêu chuẩn về lao động và thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ đã và đang trở thành “pháp định” mà tất cả các nước, những DN muốn tham gia vào thị trường toàn cầu thì phải sở hữu được những kế hoạch, triển khai để sở hữu được những CoC đó. Chủ động thực hiện tốt điều này sở hữu tức thị những DN could đã tự tạo thêm cho mình thời cơ để chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Việc nghiên cứu và lựa chọn bộ CoC về lao động vẫn căn cứ chủ yếu vào yêu cầu của khách hàng, những đối tác, căn cứ vào khả năng, năng lực, những nguồn lực của những DN could để thực hiện.

Công việc nghiên cứu và lựa chọn những CoC về lao động thực hiện qua phương tiện truyền thông, những chuyên gia, những tổ chức tư vấn về tiêu chuẩn TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ, hay trực tiếp liên hệ với những tổ chức xác nhận như: UKAS, RvA, ANAB, JAS-ANZ. Việc tìm kiếm và lựa chọn này sở hữu thể diễn ra liên tục bởi mỗi khách hàng lại yêu cầu một CoC như: SA8000, WRAP hay mỗi CoC khách hàng lại yêu cầu được cung ứng ở một tổ chức xác nhận khác nhau. Để làm tốt được công việc này những DN cần xây dựng tốt những mục tiêu thực hiện.

Những tiêu chí để lựa chọn tổ chức chứng thực trong nghiên cứu và lựa chọn bộ CoC về TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ sở hữu thể kể tới: Tên tuổi của tổ chức; Tầm giá giám định chứng thực; Chất lượng của tổ chức chứng thực.

Những DN could cần chủ động, cải tiến cách thức xây dựng chương trình thực hiện để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Xây dựng chương trình thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ phụ thuộc vào những điều kiện khác nhau của DN.

Đối với những DN vừa và nhỏ sở hữu thể lựa chọn phương thức xây dựng chương trình từ trên xuống (prime – down) tức là nhà quản trị cấp cao và một số phòng ban trong DN từng bước xây dựng những chương trình TNXH đảm bảo quyền để từ đó sở hữu được những giải pháp cho cấp dưới thi hành.

Đối với những DN to việc xây dựng chương trình thực hiện nên sử dụng kết  hợp cả 2 phương cách cả từ trên xuống (top-down) tức là nhà quản trị vừa dựa vào mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ  để  xây dựng chương trình thực hiện và từ dưới lên (botton- up) tức là dựa vào những ý  tưởng,   sáng kiến của NLĐ, đơn vị, phòng ban phòng ban khác nhau trong DN để sở hữu sự phối kết hợp một cách ăn khớp cũng như xây dựng được những chương trình thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ một cách cập thời, thiết thực nhất.

Trên cơ sở vật chất thiết lập những mục tiêu TNXH đảm bảo quyền và lợi ích của NLĐ thì xây dựng những chương trình thực hiện sở hữu thể là: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hoặc trong giai đoạn: hình thành, tăng trưởng, ổn định và phát triển. Những chương trình TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cần căn cứ vào mục tiêu thực hiện đã đề ra và sao cho mọi NLĐ trong DN dễ nắm bắt, tuân thủ và thực thi.

Trong hoạch định thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ truyền thông thực hiện sở hữu vai trò đặc trưng quan yếu. Truyền thông chính là cầu nối giữa DN và NLĐ trong thực hiện. Để khắc phục tốt vấn đề truyền thông thực hiện Alexander (1985) lập luận rằng: trong xây dựng kế hoạch truyền thông cần xây dựng chương trình truyền thông hai chiều giữa DN với NLĐ và trái lại. Để truyền thông đạt hiệu quả thì sở hữu được thông tin trong những DN could là rất quan yếu. Xây dựng kế hoạch truyền thông cần quan tâm tới mô phỏng thông tin thực hiện tại những DN could với thông tin đầu vào, thông tin đầu ra, thông tin phản hồi để cho hệ thống thông tin thực hiện sở hữu ích cho quá trình ra quyết định quá trình thực hiện (xem hình 11- phụ lục 09). Xây dựng kế hoạch truyền thông của những DN could cần chú trọng: nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích, mục tiêu thực hiện, hồ sơ hướng dẫn, tài liệu những CoC về lao động, những nội dung triển khai thực hiện, những nội dung về kiểm soát thực hiện. Ngoài ra hoạt động truyền thông cho phép NLĐ đóng góp những ý kiến đối

với phòng ban đảm nhiệm thực hiện để quá trình thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

Theo Raps (2005) và Gligor-Cimpoieru (2014) tùy thuộc vào hệ thống truyền thông tại những DN để truyền thông TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ bằng nhiều phương tiện hiện đại như: tờ rơi, biểu ngữ, tạp chí nội bộ, web site, e-mail, điện thoại, bảng tin, video, livestream… Cũng sở hữu thể là họp mặt ko chính thức, thuyết trình và video về thực hiện, những hộp thư phản hồi ý kiến hoặc ý tưởng mới. Đặc thù là xây dựng kế hoạch truyền thông thông tin qua mô phỏng điện toán đám mây với xu hướng cách mệnh công nghiệp 4.0 (xem hình 12- phụ lục 09). Đây là mô phỏng điện toán mà trong đó, những công việc sẽ được ủy quyền một tập hợp những kết nối, nhà cung cấp và phần mềm sở hữu thể truy cập được thông qua Web về thông tin thực hiện. Tập hợp những kết nối, nhà cung cấp và phần mềm được xây dựng dựa trên một mạng máy tính, được định vị trên toàn cầu và được gọi là “đám mây”. Thao tác công việc thực hiện từ xa trên đám mây nhà cung cấp cho phép người sử dụng truy cập vào những trung tâm điện toán sở và điều quan yếu hơn cả là chọn đúng kênh truyền thông, thích hợp.

(i) Tăng cường hoạch định ngân sách thực hiện TNXH đối với NLĐ

Hoạch định ngân sách thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ giúp DN lưu thông huyết quản tài chính trong DN. Từ đó thống nhất mục tiêu thực hiện của những DN could, cùng nhau san sẻ, động viên và phấn đấu thực hiện. Trong khâu này những DN cần chú trọng hoàn thiện thứ tự hoạch định ngân sách (xem hình 4.3).

Chuẩn bị cho hoạch định ngân sách: Trên cơ sở vật chất những mục tiêu TNXH đảm   bảo quyền và lợi ích những DN tiến hành giám định và phân tích tình hình sản xuất   kinh doanh để sở hữu được nguồn thu cho hoạt động này; Lập sổ tay ngân sách thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ và tạo ra những biểu mẫu cần thiết và ngân sách thực hiện bao nhiêu là thích hợp với những chương trình đó.

Soạn thảo ngân sách: Trên cơ sở vật chất chuẩn bị, DN lập ngân sách TNXH đảm bảo quyền và lợi ích với khác khoản thu: quỹ lương, thưởng, phúc lợi, quỹ cơ sở vật chất vật chất với những khoản chi gồm mức giá trả lương, chi tìm những thiết bị bảo hộ lao động.

Từ tổng thu và chi trên sẽ cho biết số tiền cân đối trong ngân sách mà DN vừa lập. Sau lúc đã hoàn thiện những số liệu sẽ được đưa vào những biểu mẫu sở hữu liên quan.

Giám sát ngân sách: Quá trình thực hiện TNXH đảm bảo quyền  và lợi ích  cho NLĐ ngân sách thực tế và ban sơ hoạch định sẽ sở hữu những khác biệt. Vì thế  cần thường xuyên rà soát, giám sát, giám định vì sao lại sở hữu sự chênh lệch, nguyên nhân dẫn tới những chênh lệch, sở hữu thể giảm  thiểu những chênh lệch đó ko?   Từ đó cần rút kinh nghiệm và liên tục điều chỉnh cho thích hợp.

Theo Huỳnh Đức Lộng, (2017): “Kế toán TNXH là một khoa học quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép, phản ảnh, tổ chức, xử lý và phân tích thông tin về TNXH của DN cam kết trách nhiệm với NLĐ trong mối quan hệ với kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, nhằm cung ứng thông tin cho nhà quản trị DN, cho khách hàng, những cơ quan chức năng của Nhà nước. ”. Trên thực tế thực hiện kế toán TNXH sẽ khác nhau với những DN. Vì thế cần phải thiết lập một bộ chuẩn mực chung thống nhất hướng dẫn kế toán TNXH (xem hộp 4.1).

Theo hướng dẫn của dự án SIGMA của Anh (2003), kế toán TNXH gồm: “Hạch toán tài sản và tài chính; hạch toán doanh thu, mức giá và kết quả. Trong hạch toán dòng tiền liên quan tới kinh tế ở phạm vi tác động bên trong và bên ngoài DN”. Những mức giá liên quan để kế toán TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ sở hữu thể kể tới như: ký kết hợp đồng, cung ứng bữa ăn, trả lương, phúc lợi, BHXH…

Rate this post

Bình luận