Khái niệm công ty là gì?

Trong khoa học pháp lý, lúc nghiên cứu, tìm hiểu về doanh nghiệp, pháp luật tất cả quốc gia trên toàn cầu đưa ra ko ít khái niệm.

Theo khái niệm của Pháp “doanh nghiệp là một hợp đồng thông qua đó hai hay nhiều người thỏa thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của mình vào một hoạt động chung nhằm chia lợi nhuận thu được qua hoạt động đó”.

Theo luật của bang Georgia – Mỹ “một doanh nghiệp là một pháp nhân được tạo ra bởi luật định nhằm một mục đích chung nào đó nhưng với thời hạn về thời kì tồn tại, về quyền hạn, về nghĩa vụ và những hoạt động được ấn định trong điều lệ”.

Theo luật của bang Lousiana – Mỹ “một doanh nghiệp là một thực thể được tạo ra bởi luật định bao gồm một hoặc nhiều cá thể dưới một tên chung. Những thành viên với thể nối nghiệp lẫn nhau, vì thế doanh nghiệp là một khối thống nhất. Tuy nhiên sự thay đổi của những những thể trong doanh nghiệp cho một mục đích cụ thể nào đó được xem xét như một con người cụ thể”.

Qua một số khái niệm trên ta thấy chúng với những nét tương đồng, không những thế cũng với những điểm khác nhau. Nhưng tổng hợp chung lại với khái niệm tổng quát như sau:

“Đơn vị là sự liên kết của hai hay nhiều người (tư nhân hay pháp nhân) bằng một sự kiện pháp lí trong đó các đối tác thoả thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của họ nhằm tiến hành những hoạt động để đạt mục tiêu chung”.

Rate this post

Bình luận