Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là việc phân tích tình hình tài chính cũng như tình hình kinh doanh của tổ chức định đầu tư như dựa vào bảng cân đối tài khoản và bản báo cáo lợi tức của tổ chức để xem xét chất lượng của tổ chức cũng như việc phát triển của tổ chức theo thời kì, nhờ đó tiên lượng những chuyển biến giá chứng khoán. Trị giá là mục tiêu chính trong phân tích cơ bản.

Một số nhà phân tích thường sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền mặt để xác định trị giá của tổ chức, trong lúc đó một số người lại sử dụng tỷ số giá trên thu nhập (P/E)… Tương tự nếu việc phân tích kĩ thuật bám sát vào qui luật cung cầu về chứng khoán trên thị trường thì phân tích cơ bản lại đi sâu vào nội bộ của tổ chức phát hành ra chứng khoán đó. Việc phân tích cơ bản sẽ giám định một chứng khoán dưới trị giá hay trên trị giá hiện hành, và điều này sẽ khẳng định trị giá thực của một tổ chức sở hữu mối quan hệ mật thiết như thế nào với những đặc tính tài chính như: khả năng phát triển; những rủi ro mà tổ chức sở hữu thể gặp phải; dòng tiền mặt… Bất kỳ một sự chệch hướng nào so với trị giá thực cũng là tín hiệu cho thấy cổ phiếu đó đang ở dưới hoặc vượt quá trị giá thực. Chính vì vậy nhà phân tích thường coi đó là kim chỉ nam cho quyết định đầu tư trong tương lai. Ví dụ một chiến lược đầu tư dài hạn bao giờ cũng phải bao quát đủ những yếu tố của phân tích cơ bản như:

* Mối quan hệ giữa trị giá cổ phiếu hiện hành và những yếu tố tài chính là sở hữu thể đo lường được.

* Mối quan hệ này ổn định trong một khoảng thời kì đủ dài.

* Những sai lệch của mối quan hệ sở hữu được điều chỉnh lại vào thời khắc thích hợp.

Ngoài ra rất nhiều nhà đầu tư còn tiêu dùng phương pháp phân tích cơ bản để chọn tìm những chứng khoán sở hữu triển vọng tốt nhưng đang bị thị trường giám định thấp, tức là một cách thức đầu tư trị giá.

Nếu sở hữu quyết định chơi chứng khoán thì hãy là một nhà đầu tư thông minh và thận trọng. Hãy quyết định dựa trên hạ tầng thông tin rút ra ko chỉ từ phân tích kỹ thuật (về cung và cầu), mà chủ yếu phải từ phân tích cơ bản (về năng lực và hoạt động của những tổ chức).

Phân tích cơ bản nhằm tính toán về thị trường, doanh số, những chỉ số tài chính, tình hình pháp lý và hệ thống quản trị của doanh nghiệp nhằm tìm ra những doanh nghiệp xứng đáng đầu tư. Phân tích kỹ thuật nhằm tìm ra thời khắc đúng lúc để tiến hành giao dịch. Để đổ tiền vào một nơi sinh ra lợi nhuận, nhà đầu tư cần phải biết cả về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật bởi lẽ sở hữu tính toán được trị giá của cổ phiếu xác thực tới đâu mà ko biết chọn đúng thời khắc đầu tư thì phân tích cũng trở thành vô nghĩa.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 20:07:11.

Bình luận