Hệ thống pháp lý là gì?

Hệ thống pháp lý (authorized system) là một hệ thống diễn giải và thực thi pháp luật. Những bộ luật, những quy tắc, quy định, tạo nên khung pháp chế để thi hành. Một hệ thống pháp luật bao gồm những tổ chức và những thủ tục nhằm bảo đảm trật tự và khắc phục tranh chấp trong những hoạt động thương nghiệp, cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thu thuế từ thu nhập của tư nhân và doanh nghiệp. Hệ thống chính trị cũng như hệ thống pháp lý vừa phức tạp, vừa thường xuyên thay đổi, và hai hệ thống này với mối liên hệ chặt chẽ phụ thuộc lẫn nhau, thay đổi trong một hệ thống sẽ kéo theo thay đổi trong hệ thống còn lại.

Những tranh chấp, chồng chéo trong hệ thống pháp luật và chính trị dễ làm phát sinh rủi ro quốc gia. Điều này với thể xảy ra bởi sự thành lập của chính phủ mới, thay đổi chính sách hay định hướng của những đảng phái chính trị, việc ban hành những bộ luật và quy định mới… Sự thay đổi với thể xảy ra dần dần hoặc đột ngột. Những tổ chức thường ứng phó thuận tiện hơn với những sự thay đổi từ từ. Trái lại, sự thay đổi đột ngột sẽ khó xử lý hơn và rủi ro tiềm năng cũng nguy hiểm hơn. Những sự phát triển ko thích hợp với tổ chức với thể sẽ sinh ra những điều kiện mới, đe dọa sản phẩm, nhà cung cấp, hoặc hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Ví dụ, lúc chính phủ áp một loại thuế nhập khẩu mới, giá một loại vật liệu quan yếu của quá trình sản xuất sẽ tăng lên. Một chỉnh sửa trong luật lao động với thể sẽ thay đổi số giờ lao động mà người lao động của một doanh nghiệp được phép làm việc. Một nhà lãnh đạo mới lên nắm quyền với thể dẫn tới việc chính phủ quốc hữu hóa tài sản của doanh nghiệp.

 

Rủi ro quốc gia xoành xoạch tồn tại, tuy nhiên tính chất và mức độ của chúng  thường khác nhau trong những giai đoạn và những nước khác nhau. Ví dụ, chính phủ Trung Hoa tuyên bố họ đang trong quá trình sửa đổi hệ thống pháp luật quốc gia, thích hợp với chuẩn mực của toàn cầu. Tuy vậy, việc cải tổ được tiến hành ko đồng bộ, những quy định mới xây dựng ko chặt chẽ, lấp lửng, hoặc tranh chấp nhau. Ví dụ, với thời chính phủ TQ tuyên bố rằng đầu tư nước ngoài vào ngành công nhiệp Web ở Trung Hoa là phi pháp. Nhưng vào thời khắc đó, những doanh nghiệp phương Tây đã đầu tư hàng triệu USD Hoa Kỳ vào khu vực kinh doanh dựa trên Web của Trung Hoa, mà ko hề nhận được bất kỳ tín hiệu nào cho thấy những đầu tư đó là bất hợp lý. Trong những trường hợp tranh chấp phát sinh giữa doanh nghiệp nước sở tại và doanh nghiệp nước ngoài, chính phủ tất cả quốc gia thường nghiêng về bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp nước nhà. Ngay cả lúc những doanh nghiệp phương Tây đạt được lợi thế tại tòa án, thì việc thực thi phán quyết của tòa án cũng khó đạt được.

Rate this post

Originally posted 2019-01-08 01:25:31.

Bình luận