Đánh giá chung về khung khổ pháp lý ASEAN và cam kết thực hiện

ASEAN đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong việc tương trợ di chuyển của lao động kỹ năng, thể hiện trong việc hình thành và ký kết những MRAs, Hiệp nghị MNP và AQRF trong thời kì vừa qua.

Những Thoả thuận xác nhận lẫn nhau (MRAs) là một trong những dấu ấn với ý nghĩa quan yếu đối với ASEAN, khẳng định cam kết về hội nhập sâu rộng của khu vực, vượt qua tất cả những lo ngại về an ninh- chính trị, về tác động đối với thị trường lao động. Với trình độ phát triển kinh tế ko đồng đều và chất lượng của hệ thống giáo dục, tập huấn khác nhau track ASEAN đã với những thoả thuận mang tính đột phá, là kim chỉ nam của việc hội nhập to nhất, đó là về nguồn lực con người.

Ở một chừng mực nào đó, MRAs hướng tới một thị trường lao động tự do dịch chuyển tương tự như EU để tương trợ cho việc lưu thông và di chuyển tự do của luồng đầu tư, hàng hoá và nhà sản xuất và của con người – người lao động. Để hiện thực hoá điều này, rất nhiều những cơ quan và cơ chế của ASEAN đã được thành lập, ví dụ như Uỷ ban Điều phối chung của ASEAN về Nha sỹ (AJCCD) bao gồm 2 đại diện được chỉ định từ những cơ quan chức năng liên quan tới chuyên ngành nha sỹ của mỗi nước. Ngành kỹ sư và kiến trúc sư còn tạo ra một cơ quan đăng ký bao phủ toàn ASEAN – Cơ quan đăng ký kỹ sư giỏi ASEAN (ACPER) và Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN (AAC) để thực hiện thống nhất và tập trung quá trình xác nhận và cấp chứng chỉ này.

Dù tiến độ chậm chạp trong việc xúc tiến di chuyển thật sự của lao động với  kỹ năng, MRAs với sự bổ sung của AQRF vào năm 2014, đã tạo ra những sức ép đối với sự dịch chuyển của những hệ thống giáo dục và tập huấn những nước do đặt ra một Khung tham chiếu trình độ chung và khuyến khích những nước sử dụng như một chuẩn mực để với thể so sánh, đối chiếu với hệ thống và bậc, trình độ của những nước thành viên khác. Thông qua quá trình này, bản thân những nước cũng sẽ với thể tìm ra được những khoảng trống, những thiếu sót trong hệ thống giáo dục của nước mình và cập nhật, bổ sung cho thích hợp với những nước cần so sánh và xác nhận. Nhờ đó, những khung khổ, những hệ thống giáo dục-đào tạo với thể tiệm cận với những tiêu chuẩn khu vực chung, nâng sức khó khăn của hệ thống giáo dục của những nước thành viên

Dù đã đạt được một số thành tựu track việc thực hiện MRAs đang gặp những trở ngại to to, làm cản trở khả năng di chuyển tự do của lao động với kỹ năng và những chuyên gia. Thống kê của ADB (2015) “Đạt được mục tiêu di chuyển kỹ năng trong Cùng đồng Kinh tế ASEAN: Thách thức, thời cơ và ý nghĩa về chính sách” [57] đã chỉ ra những vấn đề này, đó là:

Để khắc phục những trắc trở, thách thức trong quá trình thực hiện MRAs, ASEAN nhu yếu những giải pháp thích hợp, bao gồm:

Rate this post

Bình luận