Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tiếp cận đất đai, măt bằng sản xuất – kinh doanh

Đất đai là tư liệu sản xuất ko thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; là tư liệu, tài sản gắn với hoạt động của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đất đai lại là nguồn tài nguyên ko tái tạo được, ko mở rộng được ở phạm vi cả nước và địa phương. Bởi vậy, việc tiếp cận đất đai, chính sách tương trợ đất đai với những doanh nghiệp mang vai trò quan yếu để hình thành, phát triển sản xuất kinh doanh, quyến rũ thu hút đầu tư cũng như tăng năng lực khó khăn của những doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật hiện hành đất đai được ủy quyền chính quyền địa phương (tỉnh, thành thị trấn) quản lý, việc cấp đất (giao hoặc cho thuê) cũng như tương trợ, miễn giảm tiền thuê đất, phóng thích mặt bằng, thuộc thẩm quyền của Chính quyền địa phương, do chính quyền địa phương xử lý. Đặc trưng, trong thực tiễn những doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc, khó khăn nhất trong khâu tiếp cận đất đai. Theo tài liệu khảo sát, dò xét của tác giả về những chính sách cần thiết cho doanh nghiệp, trong giai đoạn tới 2025 hơn 60% doanh nghiệp mong muốn Nhà nước và thành thị trấn quan tâm tới chính sách đất đai.

Chính sách tương trợ đất đai cho những doanh nghiệp bao gồm: Tương trợ việc giao đất, thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá tiền thuê đất, thời hạn cho thuê và tính tiền thuê; đền bù phóng thích mặt bằng, tương trợ san lấp mặt bằng. Để khắc phục khó khăn hiện tại của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, giảm giá tiền và thời kì, tăng năng lực khó khăn, thành thị trấn cần ban hành những chính sách về đất đai cụ thể như sau

+ Chính sách với những doanh nghiệp công nghiệp, công nghiệp tương trợ:

+ Chính sách với những doanh nghiệp nhà cung cấp (Nhà sản xuất cảng biển, nhà cung cấp du lịch)

+ Chính sách với những doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp khoa học cao tại Hải Phòng

+ Chính sách với những khu công nghiệp, cụm công nghiệp

sở hạ tầng, nhà xưởng dành cho những doanh nghiệp phụ trợ.

+ Chính sách với phát triển thị thành và hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện…)

+ Chính sách với những doanh nghiệp vận tải, giao nhận

Rate this post

Bình luận