Kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông

Ninh Bình là một tỉnh phía Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ, mang đặc điểm tự nhiên hết sức phổ biến, vừa mang vùng đồng bằng trồng lúa nước, vừa mang vùng đồi núi để phát triển trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, lại vừa mang vùng biển để nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra, thiên nhiên còn ưu đãi cho Ninh Bình nhiều danh lam thắng cảnh gắn với những di tích lịch sử nổi tiếng – tiềm năng cho sự phát triển ngành du lịch, là những điều kiện thuận lợi cho XDNTM. Sau lúc triển khai CTMTQG XDNTM, Ninh Bình đã chọn được 31 xã điểm XDNTM, trong đó một số xã điểm bước đầu đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo được phong trào khí thế thi đua XDNTM; khuân mặt NT một số nơi đã khởi đầu khởi sắc, hình hài xã NTM đang hiện hữu ngày càng rõ nét hơn[76]. Một số kinh nghiệm quản lý huy động và sử dụng NLTC rút ra từ quá trình XDNTM ở Ninh Bình:

Trước hết triển khai công việc lồng ghép tốt những tài chính từ những chương trình, dự án khác trên khu vực với tài chính thuộc Chương trình NTM để phát huy hiệu quả đầu tư. “Đối với NLTC đầu tư trực tiếp của Chương trình XDNTM ưu tiên đầu tư tập trung cho những xã đăng ký đạt chuẩn. NS quận, xã chủ động cân đối, sắp đặt lồng ghép, huy động mọi NLTC khác để thực hiện những nhiệm vụ, nội dung XDNTM. Ưu tiên tương trợ thực hiện những tiêu chí mang thể tạo nên sự phát triển đột phá, mang tính chất lan toả đối với sự phát triển KT-XH trên khu vực. Không những thế, tăng cường hướng dẫn, rà soát, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình theo kế hoạch hằng năm; đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, đúng trọng tâm theo lộ trình đã đề ra trong Đề án XDNTM”[83].

Hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân và những DN, những HTX vay vốn tín dụng trong ngành NN, NT. “Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa CQĐP, giữa những DN và nhà băng, nhất là trong việc xác định những ngành, hàng cần ưu tiên đầu tư vốn; đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ”[83].

Thực hiện tốt chính sách khuyến khích DN đầu tư vào NN, NT. “Thực hiện xã hội hoá đầu tư những dự án cấp nước sạch, chợ NT, dự án thu gom, xử lý rác thải và một số dự án công ích khác, nhất là đối với những dự án mang khả năng thu hồi vốn trực tiếp. Thực hiện tốt chính sách thu hút, khuyến khích những DN đầu tư, liên kết với những xã NTM theo quy định. Sử dụng động bộ, mang hiệu quả mọi NLTC huy động hợp pháp để thực hiện xây NTM tại cơ sở vật chất”[83].

Phát huy nội lực của cùng đồng dân cư, vận động nhân dân đóng góp góp phần cùng với NSNN thực hiện XDNTM. Để huy động sức dân XDNTM thực hiện “nuôi” sức dân bằng nhiều giải pháp: DN làm “cô mụ” tiêu thụ sản phẩm cho ND, “Nhà nước mang chính sách khuyến khích tiêu thụ sản phẩm do ND làm ra, nhà khoa học tích cực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất NN để mang sản phẩm chất lượng cao tiêu thụ được trên thị trường”[83].

Rate this post

Bình luận