Thu hút lao động có kỹ năng trở về nước sau thời gian làm việc ở nước ngoài

Để tránh tình trạng “chảy máu chất xám” do người lao động kỹ năng ko  trở về nước sau thời kì làm việc ở nước ngoài, cần với những chính sách thu hút đối tượng lao động này quay trở về phục vụ cho nhu cầu phát triển của quốc gia. Cần phải cụ thể hoá những chính sách tương trợ người lao động sau lúc về nước cũng như ban hành thêm những chính sách tương trợ tích cực hơn với lao động trở về. Cần xây dựng một cơ sở vật chất dữ liệu về người lao động đi làm việc ở nước ngoài về nước, bao gồm cả trình độ, tri thức và kỹ năng, kinh nghiệm đã với làm cơ sở vật chất để với thể thống kê, xây dựng những chương trình tương trợ và kết nối việc làm cho lao động về nước, tận dụng được những gì họ đã thu nhận và tăng, rèn luyện được ở nước ngoài vào những công việc ở trong nước.

Chính phủ cũng với thể tính tới việc phát triển những ngành, nghề tận dụng được lợi thế về mặt kỹ năng của những lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nếu những ngành, nghề đó mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết được nhu cầu của ngành nông nghiệp, công nghiệp và nhà sản xuất như: nông nghiệp vận dụng kỹ thuật cao mang lại năng suất cao hiệu quả, những ngành nhà sản xuất du lịch hay nghỉ dưỡng, dưỡng lão… Thực tế đã cho thấy với rất nhiều mô phỏng hiệu quả được phát triển dựa trên những kinh nghiệm của lao động với kỹ năng đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, mô phỏng nhà dưỡng lão chất lượng cao (theo tiêu chuẩn Nhật Bản, của Đức) thu hút những lao động đã đi làm y tá và điều dưỡng ở Nhật Bản quay về phục vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thậm chí hướng tới thu hút khách hàng từ Nhật Bản, Xing-ga-po, Đài Mortgage sang sử dụng nhà sản xuất.

Tiếp tục với những chính sách hướng nghiệp, tạo động lực về tài chính cũng như tương trợ khác về kinh tế đối với những dự án/đề án đầu tư tận dụng được ưu thế của lao động kỹ năng quay trở về (ưu đãi về vốn, thuế đất, thuế kinh doanh…) để thực sự coi người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về là những nguồn lực tạo ra cú hích tăng trưởng.

Cần xem xét và thực hiện việc xác nhận trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đối với những kỹ năng, kinh nghiệm mà họ học hỏi và thu nhận được trong thời kì làm việc ở nước ngoài. Điều này sẽ khuyến khích người lao động di chuyển tự trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm và những tri thức cần thiết, kể cả ngoại ngữ, để phục vụ cho việc làm trong tương lai ở trình độ cao hơn. Việc xác nhận kỹ năng này với thể là một phần kỹ năng hoặc cả gói kỹ năng và người lao động cần được thông tin trước về việc này trước lúc di chuyển để chủ động thu thập bằng cớ cho những kỹ năng và kinh nghiệm họ với được trong quá trình làm việc ở nước ngoài, làm căn cứ cho việc xác nhận kỹ năng của những cơ quan với thẩm quyền.

Đồng thời, cần tạo ra bầu ko khí xã hội hoá lao động trong quá trình hội nhập để lao động trong nước cũng như ngoài nước đều được quan tâm và tôn trọng như nhau. Ý kiến đối với người đi làm nhiệm vụ xa quê hương lúc trở về cần thông qua những chính sách cụ thể như tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động đoàn thể cũng như tổ chức xã hội khác; thuận tiện trong đăng ký về hộ khẩu, lưu trú, di chuyển lúc lao động trở về tới nơi làm việc mới; thực hiện chế độ về bảo hiểm lúc lao động sang nước ngoài đã đóng nay tiếp tục đóng và được cùng cả thời kì đã đóng ở nước ngoài thông qua hình thức bảo hiểm tương hỗ.

Rate this post

Bình luận