Liệt kê cơ bản 4 thị trường giao dịch chứng khoán

Khái niệm “thị trường” là để một ko gian giao dịch hay một hệ thống giao dịch, theo đó nó làm “hạ tầng” cho việc tìm bán CK diễn ra. Tuy vậy, việc tìm bán trong TTCK chỉ là động tác thấy được kết thúc một hành vi. Tất cả giao dịch CK đều với sự tham gia của nhân dân, những tổ chức, tổ chức và Chính phủ, được tổ chức tại một trong bốn thị trường sau.

1. Thị trường sàn giao dịch: Thị trường sàn giao dịch (change market) là một thị trường được tổ chức tập trung, với địa điểm giao dịch nhất thiết. CK được tìm bán là loại đã được niêm yết tại sở giao dịch, việc tìm bán được thực hiện theo phương thức đấu giá hai chiều (từ hai phía), giữa đại diện (môi giới) người tìm và đại diện người bán. Cơ chế thị trường này được minh hoạ và chúng ta đã được biết tới khá nhiều lúc tìm hiểu về những sở giao dịch, đặc thù là NYSE (Sở giao dịch chứng khoán New York).

2. Thị trường phi tập trung: Thị trường phi tập trung (over-the-counter – OTC market) là thị trường được tổ chức ko dựa vào một mặt bằng giao dịch nhất thiết như thị trường sàn giao dịch, mà dựa vào một hệ thống vận hành theo cơ chế chào giá khó khăn và thương lượng, giữa những tổ chức CK với nhau, thông qua một sự trợ giúp quyết định nhiều tới hiệu quả hoạt động, đó là phương tiện thông tin. Tại Mỹ, thị trường OTC là định chế của một thị trường liên tổ chức CK (interdealer market), trong đó hệ thống máy tính và điện thoại kết nối khoảng 600 nhà kinh doanh CK toàn quốc với nhau, giúp họ thuận lợi làm ăn với nhau và cho khách hàng của họ (những nhà đầu tư). Mang hơn 15.000 loại CK khác nhau được đăng ký giao dịch trên thị trường OTC của Hoa Kỳ. Trong lúc đó cùng hết số lượng CK niêm yết tại 6 sở giao dịch của nước này thì cũng chỉ với trên dưới 4.500 loại CK.

3. Thị trường thứ ba: Thị trường thứ ba (third market – OTC-listed) là thị trường giao dịch những CK đã niêm yết tại sở giao dịch nhưng theo cơ chế OTC. Thị trường này được lập ra do yêu cầu của những nhà đầu tư là tổ chức cần tìm bán với số lượng to, với thể gọi là “tìm sỉ” CK niêm yết (exchange-listed), thông qua thương lượng. Những thương vụ được thu xếp bởi những tổ chức CK là nhà tạo giá của thị trường OTC, những tổ chức này phải đăng ký và được phép tìm bán lô to CK niêm yết. Thông thường thì tất cả những CK niêm yết đều với thể được tìm bán theo phương thức này, nhưng xoành xoạch bị ràng buộc phải thông tin công khai trên hệ thống thông tin chính thức trong thời kì rất ngắn, ở Mỹ là trong vòng 90 giây sau lúc thực hiện.

4. Thị trường thứ tư: Để tạo thuận lợi cho những tổ chức tín dụng nhiều năm kinh nghiệm với điều kiện trực tiếp tìm bán CK cho tổ chức của mình, những thị trường to với lập ra một mạng giao dịch nội bộ gọi là “instinet” phục vụ cho việc giao dịch những khối lượng to CK giữa họ với nhau. Cả loại CK niêm yết trên sàn hoặc loại tìm bán OTC đều với thể đem ra giao dịch. Những tổ chức tham gia vào mạng này thường là những nhà băng, những quỹ tương hỗ đầu tư, những đại diện quản lý quỹ hưu trí, và nhiều tổ chức khác tuỳ theo quy định… vì họ liên hệ với nhau trực tiếp tìm bán qua lại nên ko cần tới những nhà môi giới. Tuy nhiên, bản thân hệ thống instinet sẽ đăng ký với UBCKNN để được đóng vai trò như một tổ chức môi giới và kinh doanh CK (Dealer – Seller). Những điều kiện về tìm bán, xác nhận và thông tin sẽ được quy định cụ thể bởi luật lệ CK và tổ chức CK đóng vai trò điều phối này.

Để ko lộn lạo và dễ phân biệt lúc ta quan tâm về một loại thị trường, cần xác định cho rõ một số điểm quan yếu làm cơ bản nhận dạng.

Rate this post

Bình luận