Tình hình phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế nước ta

Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra những “vận hội mới” làm cho nền kinh tế năng động hơn bao giờ hết. Năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng trưởng kinh tế đạt 6,81% vượt tiêu chí 6,7% và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua (xem hình 6 – phụ lục 09). Theo GSO (2018): “Trong năm 2017 vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với năm 2016. Đặc trưng những DN could đã thu hút được hơn 3 tỉ USD vốn FDI”. Đây là một con số ấn tượng chứng minh những DN could đang với thế và lực trong TMQT và nó cũng là tiền đề quan yếu để những DN could thực hiện tốt TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ bởi hội nhập quốc tế là tuân thủ những điều kiện về lao động cũng như tận dụng được những “lợi ích động” do phát triển kinh tế và hội nhập mang tới.

Để phát triển trong TMQT Việt Nam đã ký kết hàng loạt những FTA, với hiệu lực đặc trưng CPTTPP và EVFTA.

Tóm lại, kế bên xúc tiến phát triển kinh tế thì Việt Nam cần phải nắm rõ trật tự tham gia những FTA với những quy định về lao động cũng cần với lộ trình thực hiện như công ước 98 (với hiệu lực từ ngày 5/7/2020) và ký kết những công ước còn lại (số 87 và 105) với liên quan tới lao động của ILO, nội luật hóa những tiêu chuẩn lao động quốc tế. Tương tự, phát triển và hội nhập kinh tế toàn cầu sẽ đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về thực hiện TNXH đảm bảo quyền, lợi ích cho NLĐ nhằm đảm bảo sự sống còn của những DN nhất là những DN could.

Rate this post

Bình luận