Nhóm các khuyến nghị cụ thể với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng

Hoàn thiện trật tự xây dựng, ban hành, thực hiện những chính sách kinh tế của Nhà nước tương trợ doanh nghiệp tăng năng lực khó khăn

Căn cứ vào những lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của việc hoạch định, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách ở cấp địa phương, cũng như đảm bảo yêu cầu tính hiệu lực, hiệu quả, công khai, sáng tỏ tác giả đề xuất trật tự hoạch định chính sách kinh tế ở cấp (tỉnh, thành thị trấn) và ứng dụng với thành thị trấn Hải Phòng với 6 bước như sau:

Để triển khai, thực hiện thành công chính sách kinh tế tương trợ doanh nghiệp, tác giả đề xuất trật tự 4 bước thực hiện, triển khai chính sách như sau:

Rate this post

Bình luận