Trường hợp nào thì người bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp phục vụ?

Theo quy định tại Điều 46 Luật bảo hiểm xã hội: Người lao động  bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên  mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh thần kinh thì ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng còn thừa hưởng thêm trợ cấp phục vụ hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung.

Rate this post

Bình luận