Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những trách nhiệm gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mang trách nhiệm sau:

– Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định;

– Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội tự nguyện;

– Bảo quan sổ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Rate this post

Bình luận