Thân nhân được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội: Thân nhân là con, vợ hoạc chồng,cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội; người khác mà người tham gia bảo hiểm xã hội phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.

Rate this post

Bình luận