Trong trường hợp nào thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị kết thúc hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những trường hợp sau đây:

– Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Sở hữu việc làm;

– Thực hiện quân dịch;

– Hưởng lương hưu

– Sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức Bảo hiểm xã hội giới thiệu mà ko sở hữu lý do chính đáng.

– Ko thông tin hàng tháng với tổ chức Bảo hiểm xã hội về việc tìm kiếm việc làm trong thời kì hưởng trợ cấp thất nghiệp trong ba tháng liên tục.

– Ra nước ngoài để định cư.

– Chấp hành quyết định vận dụng giải pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, hạ tầng giáo dục, hạ tầng chữa bệnh hoặc chấp hành quyết phạt tù nhưng ko được lợi án treo.

– Bị chết.

Rate this post

Bình luận