Những đối tượng nào khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Theo quy định tại Khoản 1 điều 36 Nghị định số 152/2006/ NĐ – CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ, những đối tượng sau đây lúc chết thì thân nhân mang đủ điều kiện theo quy định thừa hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

– Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

– Người đang hưởng lương hưu.

– Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ( kể cả chết trong thời kì điều trị lần đầu).

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Rate this post

Bình luận