Những thành công về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Những DN could Việt Nam đã thể hiện sức mạnh nội lực, sự năng động của mình tạo ra những “chuyển hướng” tích cực về TNXH đối với NLĐ thời kì qua (xem bảng tổng hợp kết quả thực trạng TNXH đối với NLĐ – phụ lục 13).

Trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động

Những DN could kể những DN to, những DNNVV đã nghiêm túc nội dung thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ, thể hiện trên phương diện:

Kết quả nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích của những DN could ngoài những thành công kể trên thì những DN to đã nỗ lực dai sức với thành tựu như: thực hiện tốt việc mang những điều khoản đảm bảo quyền cho NLĐ trong HĐLĐ; chương  trình chăm sóc sức khỏe tăng; đóng BHXH, BHYT cho NLĐ đúng quy định; đảm bảo mức lương khó khăn để mang được NLĐ cuộc sống sung túc hơn sau giờ làm việc; trả phụ cấp, trợ cấp cao hơn quy định cho NLĐ; tổ chức tốt hội nghị NLĐ hàng năm là diễn đàn, là cầu nối để rút ngắn khoảng cách giữa người làm chủ và người làm thuê; NLĐ được tham gia Công đoàn, đoàn thể theo nguyện vọng cũng như tạo điều kiện cho công đoàn phát huy chức năng chăm lo đời sống cho NLĐ.

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ chủ yếu được thực hiện tại những DN to đã đạt được những thành công tiêu biểu:

Rate this post

Bình luận