Vì sao cần phải tập trung các thị trường chứng khoán nhỏ lẻ lại

Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành xã Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động nhưng, thiết nghĩ, đề tài “Những giải pháp xúc tiến sự hình thành và phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam” vẫn mang tính thời sự bởi lẽ:
Một là, Thị trường chứng khoán Việt Nam ko phải và ko thể chỉ là Trung tâm giao dịch chứng khoán. Để hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán, cần thiết phải nghiên cứu để hình thành và phát triển nhiều phòng ban khác thị trường thứ nhất (sở giao dịch chứng khoán), thị trường thứ hai (thị trường OTC), cũng như những định chế sở hữu liên quan khác (hiệp hội những nhà kinh doanh chứng khoán, hiệp hội những nhà tư vấn, những Quỹ đầu tư).
Hai là, ý tưởng cơ bản để thiết lập trung tâm giao dịch chứng khoán tại thành xã Hồ Chí Minh là thiết lập một sàn giao dịch thử nghiệm để tập dượt và tạo bước đệm cho viêc hình thành Sở giao dịch chính thức. Và, do vậy, cần phải tổng kết để thẩm định đúng thực trạng hoạt động của mô phỏng thử nghiệm nhằm đúc rút những kinh nghiệm cho việc xây dựng và phát triển một cơ Sở giao dịch chứng khoán chính thức, hiện đại trong tương lai.
Ba là, do quá kỳ vọng vào vai trò của thị trường, chứng khoán, Trung tâm giao dịch đã khai trương trong bối cảnh những hạ tầng hạ tầng cần thiết cho thị trường vẫn chưa được
chuẩn bị đầy đủ. Hậu quả là, sau một năm hoạt động, Trung tâm giao dịch chứng khoán đang đối mặt với nhiều nguy cơ khủng khoảng: khủng hoảng lòng tin, khủng hoảng thiếu chứng khoán, nguy cơ biến Trung tâm thành một sòng bạc kiểu mới, nguy cơ thao túng thị trường bởi giao dịch tay trong (nội gián) … Những nguy cơ này đã và đang là những mầm mống phát sinh những yếu tố bất ổn đe doạ tới tính công bằng, sáng tỏ vào sự tồn tại và phát triển vững bền trong tương lai của thị trường, để khắc phục những nguy cơ này, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần phải tiếp tục làm rõ nhằm tránh những rủi ro lúc trang bị lại những hệ thống giao dịch, hệ thống trả tiền, lưu ký cho Sở giao dịch cũng như hoạch định một chiến lược phát triển vững bền tổng thể cho thị truờng chứng khoán Việt Nam trong tương lai.
Bốn là, theo kinh nghiệm của nhiều nước, ngay cả trong trường hợp thiết lập xong Sở giao dịch chứng khoán, từ lúc thiết lập cho tới lúc Sở giao dịch chính thức khẳng định vị thế trên thị trường tài chính cũng phải mất khoảng vài chục năm. Trong thời khoảng đó, nhiều vấn đề phát sinh cần phải được nghiên cứu, xử lý để bảo đảm thị trường hoạt động ổn định và sở hữu hiệu quả.

Lựa chọn “Những giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam”, đề tài này đặt ra 3 nhiệm vụ:

Một, nghiên cứu một cách sở hữu hệ thống nền tảng của chứng khoán và thị trường chứng khoán, phân tích những rủi ro gắn liền với những loại chứng khoán, để làm hạ tầng luận giải một cách khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình thành và phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Hai, thẩm định tình trạng hạ tầng hạ tầng của mô phỏng thử nghiệm (khung pháp lý, hệ thống giao dịch, hệ thống trả tiền, hệ thống lưu ký) và phát riển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ba, nghiên cứu những giải pháp hình thành và phát triển những khu vực thị trường khác cũng như chiến lược phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

Để hoàn thành đề tài này, ngoài những phương pháp nghiên cứu truyền thống (duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, suy diễn, quy nạp), đề tài còn sử dụng những phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp mô phỏng hoá, phương pháp kinh tế lượng

Rate this post

Bình luận