Nhận xét, đánh giá chung về thực trạng hoạt động của công ty hợp danh hiện nay ở Việt Nam

Qui chế pháp lý về thành lập và hoạt động của đơn vị hợp danh trong Luật Doanh nghiệp 12/6/1999 đã đánh dấu sự phát triển mới của Luật Doanh nghiệp, giải quyết được yêu cầu thực tế của nền kinh tế, trong giai đoạn quốc gia mở rộng hội nhập quốc tế trên mọi ngành đặc thù là về kinh tế, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Loại hình doanh nghiệp mới ra đời đã tạo nhiều hơn nữa cho sự lựa chọn của những nhà đầu tư kinh doanh trong và ngoài nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm và trình độ quản lý cuả những nước phát triển.
So sánh đơn vị hợp danh với những loại hình doanh nghiệp khác ta thấy một số ưu điểm sau:

Thứ nhất, so với doanh nghiệp tư nhân thì đơn vị hợp danh mang khả năng huy động vốn to hơn bởi đơn vị hợp danh là sự kết hợp hai thành viên hợp danh trở lên ngoài ra còn mang thể mang thành viên góp vốn trong lúc đó doanh nghiệp tư nhân chỉ mang một tư nhân thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Tương tự, đơn vị hợp danh mang thể mở rộng qui mô kinh doanh cũng như khả năng khó khăn trên thị trường là hơn hẳn doanh nghiệp tư nhân.

(Điểm giống nhau ở hai loại hình doanh nghiệp naỳ là chúng đều ko mang tư cách pháp nhân bởi tài sản của thành viên ko mang sự tách biệt rõ ràng với tài sản của đơn vị).

Thứ hai là so với những loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn như đơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đơn vị trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đơn vị cổ phần,… điểm giống của đơn vị hợp danh với những loại hình doanh nghiệp trên là việc thành lập doanh nghiệp dựa trên hạ tầng liên minh, hợp tác giữa nhiều thành viên cùng tiến hành hoạt động kinh doanh.

Sự khác nhau giữa chúng là đơn vị hợp danh là loại hình đơn vị đối nhân tức là việc thành lập dựa trên hạ tầng quan hệ thân thích là chính, vốn là yếu tố phụ, còn những doanh nghiệp kể trên thuộc loại hình doanh nghiệp đối vốn tức là việc thành lập dựa trên hạ tầng góp vốn giữa những thành viên, vấn đề quan hệ là thứ yếu. Đơn vị hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn về những nghĩa vụ của đơn vị , còn những loại hình doanh nghiệp kể trên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi phần vốn góp vào đơn vị. Tương tự, về lý thuyết thì khả năng thực hiện nghĩa vụ của đơn vị hợp danh là tốt hơn những doanh nghiệp khác, tạo ra được uy tín, tín nhiệm cao hơn trong hoạt động kinh doanh.

Thứ ba là so với những qui chế pháp lý về loại hình đơn vị hợp danh, ở một số nước phát triển ta thấy tương đối giống tuy nhiên còn mang một số điểm khác như: việc một số nước qui định đề nghị phải thành lập đơn vị hợp danh đối với một ngành nghề đòi hỏi trách nhiệm cao như trạng sư, y tế, kiểm toán… còn ở nước ta ko mang những qui định đề nghị này.

Thứ tư đơn vị hợp danh là loại hình đơn vị đối nhân, việc thành lập dựa trên hạ tầng quan hệ thân thích là chủ yếu, phần vốn góp là thứ yếu. Tương tự đối với Việt Nam, quốc gia mang đậm tập quán phương đông, coi trọng tình nghĩa thì việc loại hình doanh nghiệp này mang thể rất phát triển trong tương lai. Tuy nhiên hiện nay loại hình doanh nghiệp này còn rất ít ở nước ta mang thể do đây là loại hình doanh nghiệp mới, còn ít người biết tới. Vấn đề thực trạng hoạt động của số ít loại hình doanh nghiệp này như thế nào thì ở đây chưa thể đưa ra câu trả lời chuẩn xác.

 

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 18:44:30.

Bình luận