Tổng hợp kết quả đo lường của 3 nhà máy xi măng

Thực hiện tương tự tại 2 doanh nghiệp còn lại. Kết quả đo lường những chỉ số đo lường được của 3 đơn vị thu thập trong năm 2018 được tổng hợp trong Bảng 5.13.  Ứng dụng đo lường tại 3 doanh nghiệp cho kết quả với 23/41 chỉ số trong bộ tiêu chí TTX với thể đo lường được tại những doanh nghiệp này. Những chỉ số còn lại 18/41 chỉ số chưa với kết quả là do số liệu tại những doanh nghiệp ko sẵn với. Mặc dù 18 chỉ số còn lại chưa với kết quả nhưng ko phải là ko thể đo lường được. Quá trình đo lường và trao đổi với những cán bộ tại những doanh nghiệp cho biết 18 chỉ số còn lại hoàn toàn với khả năng đo lường được tại những doanh nghiệp này nhưng doanh nghiệp ko thực sự quan tâm tới những chỉ số đó do cũng ko với yêu cầu đề xuất nào từ VICEM hay cơ quan quản lý Nhà nước.

Rate this post

Bình luận