Khái niệm tranh chấp lao động là gì?

 

Trong nền kinh tế thị trường , quan hệ lao động được thiết lập qua hình thức hợp đồng lao động theo nguyên tắc tự do , tự nguyện , đồng đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động . Thực chất , đây là quan hệ hợp tác cùng với lợi , trên hạ tầng hiểu biết và quan tâm lẫn nhau để cùng đạt được lợi ích mà mỗi bên đãđặt ra . Tune , chính do mục tiêu đạt được lợi ích tối đa làđộng lực trực tiếp của cả hai bên , mà giữa họ với thể dung hoàđược quyền lợi trong suốt quá trình thực hiện quan hệ lao động . Người lao động thường với nhu cầu tăng lương, giảm thời kì lao động vàđược làm việc trong điều kiện ngày càng tốt hơn… ngược lại sức sử dụng lao động lại luôn với xu hướng tăng cường độ , thời kì làm việc , giảm giá bán nhân lực…nhằm đạt được lợi nhuận cao hơn . Những vectơ lợi ích ngược chiều này sẽ trở thành những dị đồng , do đó sự phát sinh tranh chấp lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động làđiều khó tránh khỏi .

Tuy khắc phục tranh chấp lao động đãđược quy định trong pháp luật của hầu hết những nước trên toàn cầu , nhưng tuỳ theo đặc điểm kinh tế , chính trị , xã hội của từng nước mà khái niệm tranh chấp lao động được hiểu khác nhau . Theo Bộ luật lao động ( 1994 ) :

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan tới việc làm , tiền lương , thu nhập và những điều kiện lao động khác , về thực hiện hợp đồng lao động , thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề” 

Rate this post

Bình luận