Sự phát triển của thị trường giấy tờ có giá ngắn hạn

Kể từ lúc khởi đầu chính thức đi vào hoạt động (từ năm 2000) tới nay, nghiệp vụ thị trường mở (OMO) đã mang sự tham gia của khá nhiều thành viên thuộc những loại hình TCTD khác nhau, bao gồm cả NHTM nhà nước, NHTM cổ phần, nhà băng liên doanh, chi nhánh nhà băng nước ngoài, 1 doanh nghiệp tài chính và QTDND Trung ương. Tuy nhiên, số thành viên thực sự tham gia giao dịch và số thành viên tham gia mỗi phiên giao dịch còn khiêm tốn.
Doanh số giao dịch trên thị trường cũng ngày càng tăng, số phiên giao dịch tăng từ 10 ngày/lần lên 1 tuần/lần rồi 2 lần/tuần và trả tiền ngay trong ngày.Hàng hoá giao dịch là những GTCG ngắn hạn phát hành bằng VND đã được đăng ký với NHNN như tín phiếu ngân khố, tín phiếu NHNN, và một số GTCG ngắn hạn khác do Thống đốc NHNN quy định; trong đó, tín phiếu ngân khố và tín phiếu NHNN (chủ yếu là tín phiếu Ngân khố Nhà nước) là những hàng hóa phổ biến.
Phương thức giao dịch được thực hiện là tậu, bán hẳn hoặc giao dịch mang kỳ hạn (bán và cam kết tậu lại) và chỉ vận dụng một phương thức cho trong một phiên giao dịch.Theo đó, phần to những giao dịch là giao dịch tậu/bán lại chứ ko phải giao dịch muc lại (repo). Trong lúc ở những nước mang thị trường tài chính phát triển, giao dịch repo luôn giữ vai trò là dụng cụ phổ biến và linh hoạt nhất với khối lượng mua bán chiếm tỷ trọng to. Giao dịch repo cũng được thừa nhận là một dụng cụ hữu ích trên TTTT những nước này vì nó giúp điều chỉnh trôi chảy vốn khả dụng giữa những thành viên. NHTW những nước đặc thù quan tâm tới việc tách bạch thông tin về khối lượng, quy mô, kỳ hạn của những giao dịch repo để giám sát sự phát triển của thị trường vì những thông tin này giúp ngăn chặn việc thổi phồng mức vốn khả dụng của những TCTD cũng như việc thổi phồng giá hoặc đưa những chứng khoán thiếu tin cậy ra khỏi bảng cân đối tài sản.
Vai trò của OMO qua từng giai đoạn cũng khác nhau; cụ thể:
– Giai đoạn 2006 -2007,OMO phối hợp đồng bộ với những dụng cụ khác thực hiện vai trò là kênh hút tiền về để trung hòa lượng tiền NHNN đã đưa ra tậu ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát. NHNN đã linh hoạt điều chỉnh những chiều tậu, bán trong giao dịch OMO để thích hợp với diễn biến vốn khả dụng của hệ thống TCTD.
– Giai đoạn 2008-2009,OMO phối hợp chặt chẽ với những dụng cụ CSTT khác trong việc kiểm soát tiền tệ chặt chẽ nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát trong điều kiện tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện trả tiền ở mức cao, khủng hoảng kinh tế – tài chính toàn cầu và kinh tế trong nước mang tín hiệu suy giảm.
– Giai đoạn năm 2010-2011, OMO là kênh tương trợ vốn thanh khoản VND cho những TCTD, góp phần ổn định TTTT, ổn định mặt bằng lãi suất do những TCTD gặp trắc trở về thanh khoản bằng VND sau một thời kì những TCTD tăng cường tăng trưởng tín dụng ở mức cao.
– Giai đoạn năm 2012-2018, OMO linh hoạt thực hiện chào tậu/chào bán GTCG hàng ngày, đã trở thành dụng cụ mang vai trò chủ yếu trong việc điều tiết vốn khả dụng của những TCTD nhằm ổn định TTTT, kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá.

Khối lượng mua bán tậu bán trên thị trường mở và lãi suất

Doanh số giao dịch trên thị trường mở 2000-2017

Rate this post

Bình luận