Tổng quan các nghiên cứu về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp

– Douglass C.North (1998), “Ứng dụng lý thuyết kinh tế và phƣơng pháp định lượng trong giảng giải những thay đổi về kinh tế và tổ chức” – dự án đoạt giải Nobel năm 1993 đã chia quá trình phát triển của mỗi nền kinh tế thành 4 thời kỳ tùy theo giá tiền thông tin và cưỡng chế thực hiện hợp đồng của mỗi thời kỳ:

Thời kỳ tự cung, tự cấp trong quy mô nông nghiệp làng xã;

Thời kỳ sản xuất hàng hóa nhỏ, quan hệ sản xuất kinh doanh vươn ra ngoài phạm vi làng xã, tới mức vùng;

Thời kỳ sản xuất hàng hóa quy mô trung bình; Thời kỳ sản xuất hàng hóa với quy mô to.

– Bargeret Pascal (2005) trong cuốn: “Nông dân, Nhà nước và thị trường ở Việt Nam. Mười năm hợp tác nông nghiệp trong lưu vực sông Hồng” đã nhắc tới lối tư duy bao cấp của người dân nông thôn lưu vực sông Hồng những năm 1980 – 1990 ở Việt Nam, lối tư duy đó đã tác động ko nhỏ tới cách thức làm ăn cũng như đời sống của họ lúc chuyển sang nền kinh tế thị trường, đồng thời ông đã khái quát hóa những chính sách của Việt Nam đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn từ 1986 tới 2005.

– Hans R. Herren trong cuốn “Con số kinh tế xanh” (2011) của UNEP thì việc phát triển nền nông nghiệp xanh để hƣớng tới nền nông nghiệp sạch nhằm những mục tiêu: Duy trì và tăng năng suất của những sản phẩm nông nghiệp trong lúc đó vẫn đảm bảo việc cung ứng lương thực cho nền tảng của sự vững bền; tránh những tác động tiêu cực và tạo ra những tác động mang lợi cho môi trường; khôi phục những nguồn tài nguyên sinh thái và sử dụng những nguồn tài nguyên hợp lý và hiệu quả hơn. Không những thế, người dân địa phương phải thích ứng với những kỹ thuật, phương thức canh tác nông nghiệp và mang tri thức cũng như hiểu biết của mình về những chứng chỉ, nhãn hiệu của thị trường như GAP, sản phẩm sinh vật học hay sản phẩm hữu cơ, nông nghiệp sinh thái… và những kỹ thuật liên quan.

– Triết lí Keynes, ra đời trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế cuối những năm 29 đầu những năm 30 của thế kỷ XX. Triết lí vạch rõ vai trò to to của thị trường đối với phát triển kinh tế, từ đó xác định rõ cần phải ứng dụng nhiều giải pháp tăng nhu nhà tiêu tiêu dùng, kích thích “cầu mang hiệu quả”, tức là tìm giải pháp mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước. Ý tưởng này gợi lên suy nghĩ về quá trình HĐH nền nông nghiệp, đồng thời cũng là quá trình phát triển kinh tế hàng hóa, tìm thị trường và mở rộng thị trường cho nền kinh tế.

– A. Hirschman, F. Perrons và G. Bernis trong Lý thuyết phát triển cơ cấu ngành ko cân đối cho rằng những nước chậm phát triển ko thể và ko nhất thiết phải đảm bảo tăng trưởng vững bền bằng cách duy trì cơ cấu cân đối liên ngành, mà cần tập trung tài nguyên, vốn, năng lực quản lý vào những ngành chủ yếu. Trong mỗi giai đoạn phát triển của thời kỳ CNH, vai trò “cực tăng trưởng” của những ngành trong nền kinh tế là ko giống nhau. Vì thế, cần tập trung những nguồn lực khan hiếm cho một số ngành trong những thời khắc nhất định với tức là những ngành, ngành đầu tàu thu hút toàn bộ nền kinh tế phát triển.

– Barbara Chmielewskan (2009) trong cuốn “The Issues of Agriculture and Rural Areas within the Technique of European Integration” (Vấn đề nông nghiệp, nông thôn trong quá trình hội nhập châu Âu) đã cho rằng, những ngành nông nghiệp ít mang thời cơ phát triển nếu ko mang sự tương trợ tài chính của chính phủ EU, đặc thù là tại những nước kém phát triển. Do vậy, những giải pháp chính trị cho những vấn đề về phát triển nông nghiệp trong những chính sách của EU là rất quan yếu và đề nghị giải pháp mang lợi cho tất cả những nước EU là sự phát triển đa ngành của nông nghiệp với sự nhiều chức năng của khu vực nông thôn. Chỉ mang một sự phát triển đa ngành, nhiều chức năng mới mang thể đảm bảo cho nông nghiệp phát triển vững bền.

Tương tự, một số học giả trên toàn cầu đã mang những đóng góp quan yếu vào việc lý giải những vấn đề cơ bản; phân tích mối quan hệ giữa những ngành trong nền kinh tế; chiến lược phát triển nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; sự phát triển nông nghiệp vững bền ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện sản lượng và mở rộng sản xuất hàng hóa mang trị giá cao, vai trò của nông nghiệp đối với những ngành khác; nông nghiệp, nông thôn là thị trường tiềm năng của ngành công nghiệp; phát triển nông nghiệp đặt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tạo thời cơ việc làm và tăng thu nhập cho dân số khu vực nông thôn, mở rộng thị trường…

Rate this post

Bình luận